Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com

Titlul proiectului: WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability)

finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+  

      nr. 2020-1-CZ01-KA229-078254_2 PERIOADA DE DERULARE : 1 septembrie 2020 – 31 august  2022

Începând cu luna septembrie 2020, pentru o perioadă de 2 ani, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni este  partener într-un  nou Proiect de parteneriat strategic, finanțat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene, Acțiunea cheie KA229. Proiectul intitulat WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability), reunește 4 școli din4 țări diferite: Cehia, România, Polonia și  Slovacia .

Scopul acestui proiect este de a  conștientiza necesitatea protecției mediului înconjurător. Elevii și profesorii vor  examina, vor  studia, vor compara și vor înțelege problemele de mediu, necesitatea protecției  apei, a  aerului , a vegetației  și  a dezvoltării durabile,  prin analiza acestora și compararea situației actuale din țările participante. Elevii și profesorii vor schimba informații și vor construi noi relații la nivel  european.

Activitățile planificate vor aborda  5 teme majore:

1.            APA – protecție și conservare

2.            AER- combaterea poluării

3.            VEGETATIE – protejarea elementelor naturale

4.            ENVIRONMENT

5.            DEZVOLTARE DURABILĂ

Materialele realizate de elevi, vor avea o largă utilizare și vizibilitate, atât în plan intern, putând fi integrate la orele de geografie, biologie, istorie, limba engleză, TIC, cât și in plan extern, prin  Platforma eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/26682/home)

Deopotrivă pentru elevi și profesori, acest proiect deschide calea unor noi experiențe și pentru: dobândirea de noi cunoștințe, consolidarea valorilor europene, dezvoltarea gândirii critice, promovarea cooperării și colaborării între persoane și instituții, dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și de inițiativă, a adaptabilității , creșterea încrederii în sine.

Coordonator de proiect, prof. Magda Grigoraș