Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Performanţe şcolare » ŞCOALĂ EUROPEANĂ

În anul 2013, în cadrul competiţiei naţionale ŞCOALĂ EUROPEANĂ, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” ocupă locul III, cu 187 de puncte! La ediţia din acest an s-au înscris 116 unităţi de învăţământ preuniversitar din 36 de judeţe şi din Bucureşti. Pe primele trei locuri s-au clasat:

 • Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ, cu 191 puncte;
 • Liceul „Ştefan Procopiu” din Vaslui (190 puncte);
 • Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni (judeţul Suceava) – 187 de puncte.

Vizualizează lista scolilor premiate cu titlul Şcoală Europeana_2013 .

Acest titlu a fost acordat pentru a II-a oară şcolii noastre! În anul 2010, şcoala noastră ocupă locul II  în competiţia celor 148 de şcoli.

Vizualizează lista scolilor premiate cu titlul Şcoală Europeana_2010 .

Toate unităţile de învăţămînt preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale îşi pot depune candidatura la competiţia pentru obţinerea certificatului “Şcoală Europeană”, lansată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit site-ului MEN, competiţia constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut Şcoala Europeana asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.

Odată obţinut, certificatul “Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.

Activităţile/ proiectele/ programele care se iau în considerare pentru această competiţie sunt cele derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European şi alte altor instituţii europene (Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii, eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa-casa noastră, Lider European), cele derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG-uri cu scop educaţional/ de formare profesională care activează la nivel european, finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este aplicant sau partener.

Printre obiectivele competiţiei se numără recunoaşterea rolului pe care l-au avut şi îl au şcolile româneşti în sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, ca veritabili ambasadori ai României în Europa prin promovarea unei imagini pozitive a României şi a valorilor şcolii româneşti în spaţiul european, susţinerea dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în învăţămîntul preuniversitar şi promovarea performanţelor, a inovaţiilor şi a dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale, stimularea cooperării între şcolile din România şi instituţii similare din ţările Uniunii Europene în vederea asigurării calităţii în educaţie, promovarea unui management instituţional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, promovarea experienţelor pozitive ale şcolilor implicate în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare.

Leave a Reply

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS