Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com

Titlul proiectului: WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability)

finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+  

      nr. 2020-1-CZ01-KA229-078254_2 PERIOADA DE DERULARE : 1 septembrie 2020 – 31 august  2022

Începând cu luna septembrie 2020, pentru o perioadă de 2 ani, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni este  partener într-un  nou Proiect de parteneriat strategic, finanțat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene, Acțiunea cheie KA229. Proiectul intitulat WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability), reunește 4 școli din4 țări diferite: Cehia, România, Polonia și  Slovacia .

Scopul acestui proiect este de a  conștientiza necesitatea protecției mediului înconjurător. Elevii și profesorii vor  examina, vor  studia, vor compara și vor înțelege problemele de mediu, necesitatea protecției  apei, a  aerului , a vegetației  și  a dezvoltării durabile,  prin analiza acestora și compararea situației actuale din țările participante. Elevii și profesorii vor schimba informații și vor construi noi relații la nivel  european.

Activitățile planificate vor aborda  5 teme majore:

1.            APA – protecție și conservare

2.            AER- combaterea poluării

3.            VEGETATIE – protejarea elementelor naturale

4.            ENVIRONMENT

5.            DEZVOLTARE DURABILĂ

Materialele realizate de elevi, vor avea o largă utilizare și vizibilitate, atât în plan intern, putând fi integrate la orele de geografie, biologie, istorie, limba engleză, TIC, cât și in plan extern, prin  Platforma eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/26682/home)

Deopotrivă pentru elevi și profesori, acest proiect deschide calea unor noi experiențe și pentru: dobândirea de noi cunoștințe, consolidarea valorilor europene, dezvoltarea gândirii critice, promovarea cooperării și colaborării între persoane și instituții, dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și de inițiativă, a adaptabilității , creșterea încrederii în sine.

Coordonator de proiect, prof. Magda Grigoraș

Noi experiențe de învățare pentru elevii Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni,  in cadrul unui proiect european finanțat prin Programul Erasmus+

În săptămâna 30.08-3.09.2021, 6 elevi ai Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni (Adam Dumitrița, Andone Alexandru, Cora Rebecca, Scripcaru Viviana, Șodolescu Ștefan, Șoptelea Ștefana), coordonați de doamnele profesor Grigoraș Magdalena, Nichitoae Iulia, Trușcan Simona, au participat la primul schimb de elevi pe termen scurt, organizat de  școala  partener “Gymnázium Komenského” din localitatea Havirov Republica Cehă,  alături de  elevi din Slovacia și Polonia, în cadrul proiectului WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability),  finanțat de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+.

Obiectivul acestui proiect este de a face cunoscut tinerelor generații de elevi că planeta noastră este în pericol și că prin acțiunile noastre cotidiene o putem salva. Poluarea, încălzirea globală degradarea calitații mediului, supraexploatarea și diminuarea resurselor naturale sunt câteva dintre problemele actuale ale omenirii. Este important să fim familiarizați cu aceste probleme și să încercăm să le și rezolvăm. Viitorul unei planetel verzi și curate depinde de fiecare dintre noi și deci de generațiile actuale de elevi. Intreaga activitate a proiectului se desfășoară sub deviza : “Să gândim global și să acționăm local!”

Pe parcursul celor 5 zile petrecute în Cehia, activitățile s-au axat pe primele două teme cuprinse in proiect, respectiv APA ȘI AER cu accent pe prevenirea poluării. O experiență deosebit de interesantă a fost vizitarea centralei hidroelectrice Dlouhé, unde elevii au ințeles necesitatea producerii energiei electrice fără a degrada mediul, urmată de o lecție in direct despre cum putem salva mediul, desfășurată la Centrul de recoltare diferențiată a deșeurilor din Havirov. Un alt exemplu de bună practică oferit de gazde este o  zonă industrială dezafectată, din localitatea Ostrava, transformată in muzeu interactiv. Nu au lipsit din program elemente de cultură și istorie regională: vizită la  Betleemul Moravian – Stramberk, și castelul Truba și obiective naturale spectaculoase, precum peștera Šipka și Grădina botanică din Karvina. În altă zi, întreaga echipă de proiect a fost primită in vizită la Primăria orașului Havirov de către domnul primar,  unde s-a discutat despre obiectivele WAVES, despre spirit civic, cetățenie; apoi elevii au participat la jocuri interactive, in aer liber. Ultima zi a fost dedicată activităților în  școala  “Gymnázium Komenského” Havířov: prezentarea rezultatelor obținute în primul an de proiect, discuții, schimb de idei, proiectarea activităților viitoare. Elevii din cele 4 țări partenere au legat prietenii, au dobândit noi cunoștințe, au trăit experiențe de neuitat și s-au întors acasă cu multe amintiri, cu idei noi ce pot fi puse in practică pentru a proteja mediul  și cu dorința de a continua activitatea în cadrul acestui proiect.

WAVES promovează VIAȚA, dar totodată înseamnă pasiune, prietenie, responsabilitate, respect reciproc.

Dolni Oblast Vitkovice Activități recreative

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS