Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Informaţii » Noutăți

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni a obținut Acreditarea pentru proiecte Erasmus+

În urma evaluării aplicației depuse, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni a obținut Acreditarea pentru proiecte Erasmus+, Acțiunea cheie 1, mobilități ale personalului didactic în domeniul Educației școlare, pentru perioada 01.03.2021-31.12.2027. Acreditarea a fost conferită de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Cu o bogată experiență internațională în domeniul implementării de proiecte europene (în exercițiul financiar 2013-2020 s-au depus un număr semnificativ de aplicații pe diverse acțiuni cheie din programul Erasmus+, cu obținerea finanțării pentru 16 proiecte), instituția de învățământ fălticeneană debutează, prin această acreditare, în noua generație de proiecte educaționale Erasmus+ 2021 – 2027, finanțată prin fonduri europene.

Această Acreditare în domeniul Educației școlare se referă la o serie de mobilități de învățare pentru personalul didactic de predare, în care aceștia vor urma cursuri de formare prin care își vor îmbunătăți competențele în anumite domenii educaționale, lucru care va conduce implicit la creșterea calității demersurilor didactice furnizate, precum și la dezvoltarea capacității instituționale de gestionare de proiecte și mobilități a Colegiului Tehnic <Mihai Băcescu> Fălticeni.

„Achizițiile și beneficiile din această activitate internațională vor genera impact instituțional la nivelul elevilor și părinților acestora, beneficiari direcți ai procesului instructiv-educativ, al profesorilor din comunitatea educațională din municipiu/zonă/județ, care își vor însuși exemple de bune practici rezultate în urma diseminării experienței europene proprii în comunitatea lărgită de învățare de către profesorii participanți la cursuri, al școlii, ce își va îmbunătăți percepția în comunitate și la nivelul comunității locale, în general. Aceasta va beneficia în urma furnizării unui act educațional înalt calitativ.

Astfel, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni își asumă încă o dată creșterea calității actului didactic în general, prin punerea în valoare a experiențelor profesionale proprii, într-o colaborare armonioasă permanentă cu toți determinanții sociali implicați în procesul educativ, așa cum prevede Viziunea și Misiunea organizației”, ne-a spus prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, coordonator proiect.

Școala noastră deține Certificatul Lingvistic European – European Language Label 2021, distincție acordată în cadrul evenimentului online LinguaFEST 10 organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Formării Profesionale (ANCPDEFP) și Erasmus+ România pentru rezultate și bune practici în cadrul proiectului european EdComix (www.edcomix.eu)

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS