Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Oferta educaţională » Despre şcoala noastră

Istoria unităţii noastre şcolare începe în toamna anului 1920, când, în baza Legii Comitetelor Şcolare, la Fălticeni, se înfiinţează Şcoala secundară de fete “Principesa Elena”.
În decursul timpului, de la înfiinţare până în prezent, “biografia unităţii şcolare” indică numeroase modificări în ceea ce priveşte profilul sau nivelurile de învăţământ, modificări datorate în mare parte reformelor educaţionale.

1920 – 1930 Şcoala Secundară de Fete “Principesa Elena”
1930 – 1945 Gimnaziul de Fete “Principesa Elena”
1947 – 1953 Şcoala Pedagogică de Fete Fălticeni
1953 – 1967 Şcoala Medie Nr. 2 Fălticeni
1967 – 1974 Liceul Nr. 2 Fălticeni
1974 – 1975 Liceul de Textile şi Confecţii Fălticeni
1975 – 1980 Grupul Şcolar M.I.U Fălticeni
1980 – 1993 Liceul Industrial Nr. 1 Fălticeni
1993 – 1996 Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Fălticeni
1996 – 1998 Grupul Şcolar Nr. 1 Fălticeni
1998 – 2007 Grupul Şcolar “Mihai Băcescu” Fălticeni
25.07.2007 Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni.
Din 28 Martie 1998, liceul primeşte numele academicianului Mihai Băcescu, zi în care avea să fie aniversat şi omagiat aici, la Fălticeni, la liceul nostru, cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani.
Academicianul Mihai Băcescu, originar de pe aceste meleaguri, recunoscut ca specialist oceanolog, carcinolog şi hidrobiolog de talie mondială, cu o bogată activitate de cercetare şi răspândire a ştiinţei în acest domeniu, a dorit ca numele său să fie purtat şi de unitatea noastră şcolară, alături de Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” din Fălticeni, aflat în imediata vecinătate a şcolii, tocmai pentru a insufla elevilor dragostea pentru cunoaştere, pentru ştiinţă, pentru viaţă, el însuşi fiind un adevărat model în acest sens.
Recunoaşterea oficială de către M.Ed.C.I a Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” ca şcoală europeană, s-a realizat în urma unei competiţii naţionale, fiind evaluată activitatea de cooperare europeană în domeniul educaţional prin proiecte şi programe derulate printr-un parteneriat de calitate cu unităţi şcolare, instituţii publice, organizaţii de formare, din ţări ale U.E.
Performanţele şi coerenţa activităţilor de cooperare europeană cu politica de dezvoltare ainstituţiei şcolare, integrarea programelor de cooperare europeană în programul curent al şcolii, varietatea grupurilor de vârstă implicate în activităţi, continuitate şi constanţă, strategie şi modalităţi de evaluare şi diseminare, calitatea parteneriatelor stabilite, sunt câteva dintre criteriile de evaluare a proiectelor participante la Competiţia Naţională “Şcoala Europeană”, în baza cărora am fost declaraţi câştigători.
Distincţia şi placheta “Şcoală Europeană”, oferite în cadru oficial de către reprezentanţi ai M.Ed.C.I, ne onorează, dar în acelaşi timp ne responsabili-zează, deoarece va trebui să ne menţinem acest titlu, prin dezvoltarea abilităţilor de cooperare europeană, prin implementarea a tot ceea ce s-a învăţat prin aceste programe, prin valorizarea competenţelor îmbunătăţite sau nou formate la profesori, elevi, manageri, prin inovare didactică, metodică şi pedagogică, prin compatibilizarea standardelor educaţionale specifice şcolii româneşti cu cele europene, prin extinderea dimensiunii europene în educaţie.
Obiectivele specifice propuse în proiectele şi programele derulate sau în curs de derulare au drept scop creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin: dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor personale ale elevilor şi profesorilor, îmbunătăţirea competenţelor profesionale la cadrele didactice, formarea de noi competenţe profesionale la elevii aflaţi în formare iniţială la nivelul standardelor europene, îmbunătăţirea comunicării ITC şi într-o limbă străină, optimizarea managementului şcolar, crearea condiţiilor optime pentru o educaţie şi formare profesională de calitate, prin dotarea şi modernizarea cu echipamente tehnice şi ITC.

Leave a Reply

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS