Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Programe Europene » ERASMUS+ » CUSOMER SERVICE PERSONALIZAT – COMPETENȚA CHEIE IN TURISMUL SECOLULUI XXI

proiect nr. 2020-1-RO01-KA102-079077

CE NE-AM PROPUS?

Să asigurăm elevilor noștri ce studiază în domeniul pregătirii de bază turism și alimentație, o pregătire profesională competitivă, conformă cu standardele de pregătire profesională, dar şi conformă cu cerinţele pieţei muncii actuale, dinamică, flexibilă şi bazată pe cunoştinţe transferabile.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 •  să formeze competențe de personalizare a relaționării cu clienții într-un mediu de muncă diferit, respectând unicitatea fiecăruia, să ȋmbunătăţească competenţe de rezolvare de probleme
 •  să formeze competențe de corelare a cerințelor specifice ale clienților cu oferta de produse și servicii existente, să îmbunătățească competențe de comunicare într-o limba străină (engleză și/sau portugheză)
 •  să dezvolte abilități de empatie, ascultare activă și flexibilitate la locul de muncă și în viață de zi cu zi.
 • GRUP ȚINTĂ

30 elevi de liceu, (Flux 1:15 elevi; Flux 2:15 elevi), clasa a X-a, profil servicii, aflați în stadiul formării profesionale inițiale, domeniul pregătirii de   bază Turism și alimentație.

PERIOADELE DE DERULARE A MOBILITĂȚILOR

 • 2 FLUXURI:      

  FLUXUL 126.07 – 13.08.2021

  FLUXUL 211 – 29.07.2022

  LOCUL DE DERULARE A MOBILITĂȚILOR:

  Braga, PORTUGALIA – Fluxul 1 și Fluxul 2

  PARTENERI – FLUX 1

  • ORGANIZAȚII DE PRIMIRE:
  •  HOTEL DO BOM JESUS
  • HOTEL SENHORA-A-BRANCA
  • CAFÉ VIANNA
  • BRACARA AUGUSTA
  • VILLA GARDEN
  • POUSADA DE JUVENTUDE
  • APLICAPROPOSTA – BRAGAMOB – ORGANIZATIE INTERMEDIARA

  PARTENERI – FLUX 2

  • ORGANIZAȚII DE PRIMIRE:
  • HOTEL DO BOM JESUS
  • HOTEL SENHORA-A-BRANCA
  • CAFÉ VIANNA
  • BRACARA AUGUSTA
  • PROFIBRAGA – RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL
  • POUSADA DE JUVENTUDE
  • APLICAPROPOSTA – BRAGAMOB – ORGANIZATIE INTERMEDIARA

   NE-AM PREGĂTIT PENTRU MOBILITATE!

   • MODULUL I – Pregătire generală
   • MODULUL II Pregătirea culturală și pedagogică
   • MODULUL III – Pregătirea lingvistică – limba engleză  / limba portugheză

   AM REALIZAT STAGIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ

   ACTIVITĂȚI PRACTICE ÎN ORGANIZAȚIILE DE PRIMIRE

   conform Acordului de formare

   • STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
   • 3 săptămâni, 6 ore/zi

   SARCINILE FORMABILULUI:

   •  Să respecte toate condițiile negociate pentru stagiul de formare
   •   Să abordeze cu responsabilitate sarcinile atribuite în cadrul stagiului de formare
   •   Să respecte regulile și regulamentul organizației de primire, programul de lucru al acesteia, codul de conduită și regulile de confidențialitate
   • Să respecte normele de SSM şi PSI;
   •   Să cunoască în profunzime produsele/serviciile oferite de organizația de primire;
   •   Să coreleze serviciile/produsele oferite cu tipologia clienților și cerințele acestora;
   •   Să efectueze activități specifice recepției și celor de etaj (elevii de la specializarea turism și alimentație/turism) , respectiv restaurantului (elevii de la specializarea turism și alimentație/alimentație)
   •  Să identifice modalități de personalizare a relației cu turiștii/clienții
   •  Să înregistreze problemele semnalate de turiștii /client
   •   Să informeze turiștii/clienții cum vor fi soluționate problemele semnalate de aceștia;
   •   Să identifice modalitățile de cerere a feed-back-ului adecvate turiștilor/clienților
   •   Să răspundă la feed-back-ul primit de la turist / client.
   •   Să comunice permanent cu membrii echipei din department și tutorele de stagiu

   COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI FORMATE

   Cunoștințe:

      despre produsele de baza și cele suplimentare oferite de unitatea de primire

      despre modalitățile de personalizare a relaționării cu clienții

   Abilități:

   • de comunicare profesională într-o limbă străină
   • de lucru în echipă

    Competenţe:

   • C1-identifica tipurile de produse/servicii oferite de unitatea de primire
   • C2-corelează cerințele specifice ale clienților cu produsele/serviciile oferite de organizație
   • C3-propune soluții la problemele sesizate de către clienți
   • C4-personalizează modalitatea de relaționare cu turistul/clientul
   • C5-gestionează feed-back-ul turiștilor/clienților.

    FLUXUL 1

    PARTICIPANȚI

    Profesori: SUSEANU CLAUDIA,  MOROȘAN GEANINA

    1 ANDREI ROBERT IONUŢ

    2 ANDRICI DELIA

    3 BEŞLEAGĂ ELENA

    4 BILBOREANU MIHAI

    5 CHITICARIU GHEORGHE DANIEL

    6 CRISTINARIU CRISTINA-IONELA

    7 CURCĂ AMALIA IUSTINA

    8 DASCALU IUSTIN

    9 MARCHIDAN SERGIU GABRIEL

    10 MIHĂILĂ ROXANA ELENA

    11 MOROŞANU ANDREI

    12 MUSCĂ GHEORGHIŢĂ LUCIAN

    13 PISTOL ELENA ALEXANDRA

    14 TATAR DENISA ELENA 15 TODIRICĂ LARISA ELENA

    FLUXUL 2

    PARTICIPANȚI

    Profesori: SUSEANU CLAUDIA,  MOROȘAN GEANINA

    1 ACATINCĂI ALEXANDRA IOANA

    2 DĂNILĂ EDUARD ANDREI

    3 DULGHERU COSMIN PETRICĂ

    4 FILIP GABRIEL ALEXANDRU

    5 LOGHIN DENISA ALEXANDRA

    6 LUPU TEODORA MARIA

    7 MAFTEI ALIA ELENA

    8 MOLOCE DARIUS ROBERT

    9 PARASCA OLIMP

    10 SOLOMON ALEXANDRU

    11 STĂNICĂ MIHAI COSMIN

    12 ŞTIRBU LAURENŢIU MIHAI

    13 TODIREASA ANDREEA GABRIELA

    14 VULTUR ROBERT IONUŢ

    15 VRABIE MARIA

    IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITATII

    HOTEL DO BOM JESUS

    FLUX 1

    FLUX 2

    HOTEL SENHORA-A-BRANCA

    FLUX 1

    FLUX 2

    Opinia cititorilor noştri

     Căutare în site:

     Video Prezentarea Şcolii

     ECDL

     PROIECTE ERASMUS+

     2016-1-RO01-KA102-024201

     SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
     https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

     Comentarii recente:

      Codul de onoare GENIUS