Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com

NR. REF. PROIECT: 2019-1-FR01-KA201-062855

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2019-2021

FINANȚATOR: COMISIA EUROPEANĂ

PROGRAMUL DE FINANȚARE ȘI TIPUL PROIECTULUI: ERASMUS+, Acțiunea cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic

ARGUMENT: Studiile şi sondajele Uniunii Europene confirmă faptul că exigenţele angajatorilor cresc, absolvenţii întâlnind deseori dificultăţi în realizarea carierei profesionale. Cu toate că limba engleză este, la ora actuală, predată în proporţie de peste 90% în majoritatea şcolilor europene, nu este mereu asimilată la un nivel optim. Materialele educaționale sub forma benzilor desenate create în acest proiect vor reprezenta un suport real și de impact pentru dezvoltarea competenţelor de limba engleză ale elevilor din învăţământul secundar. La rândul lor, profesorii își vor îmbunătăți metodele de predare a limbii engleze și competențele TIC utilizând platforma e-learning a proiectului. Aici vor întâlni tutoriale care vor explica, pas cu pas, procesul de creare a benzilor desenate în format digital și integrarea acestora în lecțiile de limba engleză.

SCOP: Realizarea unei metodologii pentru a utiliza benzile desenate ca instrument pedagogic în învățarea limbii engleze, în special din perspectivă incluzivă, respectiv de a oferi cadrelor didactice și elevilor mijloacele necesare pentru a crea propriile pagini de benzi desenate ca metodă inovativă de lucru.

OBIECTIVE:

 • Îmbunătăţirea tehnicilor de predare pentru profesorii de EFL prin metode şi tehnici inovatoare cu ajutorul comics-urilor;
 • Dezvoltarea competenţelor de limba engleză pentru elevii din învățământul secundar prin intermediul benzilor desenate, inclusiv pentru elevii cu tulburări specifice de învățare.

GRUP ŢINTĂ:   

 1. Elevi din învăţământul secundar, educabili europeni
 2. Elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul secundar
 3. Profesori din învăţământul secundar, în special profesori de limba engleză

PARTENERI TRANSNAŢIONALI / DOMENIUL PROFESIONAL:

 • COORDONATOR PROIECT: YuzuPulse (FR) – consultanţă în antreprenoriat, planuri de afaceri, cursuri de limbi străine şi comunicare internaţională, cursuri TIC; prima bibliotecă digitală pentru persoanele cu deficienţe de coordonare motrică (dispraxie)  
 • SCS LOGOPSYCOM (BE) – integrarea persoanelor cu deficienţe de învăţare
 • C. T. ,,Mihai Băcescu’’ Fălticeni (RO) – şcoală europeană, instituţie publică de învățământ
 • AREADNE LIFELONG LEARNING CENTRE (GR) – centru de învăţare permanentă; cursuri de formare profesională şi vocaţională pe nivele de calificare europeană
 • CITIZENS IN POWER (CY) – cursuri de antreprenoriat în mediul de afaceri, cursuri de limbă engleză, educaţie permanentă
 • ASOCIACÓN SOCIOCULTURAL APORĺA (ES) – incluziune socială a tinerilor prin cursuri de formare; training formatori în educaţie non-formală

REZULTATE SCONTATE:

 • 1 Ghid metodic realizat în 5 limbi (format digital): engleză, franceză, greacă, spaniolă, română cu activităţi de folosire practică a benzilor desenate, dedicate învăţării incluzive;
 • 1 Ghid pentru profesori de utilizare digitală a benzilor desenate în predarea limbii engleze;
 • 1 Modul E-Learning, cu valoare 1 punct ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) / SECEFP (Sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională) cu cel puţin 40 utilizatori;
 • 45 Secvenţe de lecţii cu 90 benzi şi pagini desenate pentru competențele lingvistice A2 şi B1 din cadrul Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL);
 • 1 Ghid de creare şi organizare de workshop-uri cu benzi desenate pentru elevi;
 • 1 Ghid de bune practici, experienţe, impresii şi recomandări ale profesorilor din timpul folosirii pachetelor de lecţii cu benzi desenate.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

prof. Truşcan Magdalena-Simona – responsabil proiect

prof. Grigoraș Magda

prof. Murărescu Simona

ec. Strugaru Mihaela

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS