Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com

      În perioada 1 decembrie 2021 –  1 decembrie 2023, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu,,  va derula, in calitate de partener, un nou proiect cu titlul DIGIT(ALL), finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.  Acțiunea KA 220,   Parteneriat de cooperare în învățământul școlar .

Proiectul este coordonat de Universitatea Catolică din Braga, Portugalia  www.mindset-global.pt 

Parteneri:

Universitatea din Viena, Austria

 Colegiul Tehnic ,,Mihai Bacescu,, Romania

 Universitatea din Padeborn, Germania

PROACTIC

                 Scopul proiectului este :

– să promoveze incluziunea socială și să îmbunătățească perspectivele de viață ale copiilor și tinerilor cu CES, prin dezvoltarea învățării și a competențelor-cheie, promovarea incluziunii, egalității și oportunități de participare;

– dezvoltarea unei metodologii de acțiune, facilitată de tehnologii și bazată pe legăturile dintre

educația formală,  non-formală și  informală, permițând agenților educaționali să lucreze cu copiii și tinerii prin intermediul media digitală și să promoveze dezvoltarea acesteia;

– implicarea agenților educaționali astfel încât aceștia să fie capabili să inoveze, să-și îmbunătățească și să-și adapteze activitatea la nevoile copiilor și tinerilor în era digitală .

În acest proiect, ne propunem să creăm și să oferim profesorilor  resurse care să le permită să implementeze educația inclusivă prin învățare digitală, respectiv:

–  raport privind stadiul educației elevilor și tinerilor cu  Nevoile Speciale de Educație (CES), în

țări partenere.

–  metodologie de acțiune inovatoare bazată pe tehnologii digitale și utilizarea alternativă a metodelor formale, non-formale și informale de dezvoltare a învățării pe tot parcursul vieții .

Materialele produse in cadrul proiectului vor putea fi utilizate la scară internațională, asigurând un larg impact al proiectului.

Proiectul va genera calitate în derularea activităților didactice, respectiv  un nivel sporit de competențe ale profesorilor și elevilor în utilizarea unor instrumente online și va contribui substanțial la dezvoltarea dimensiunii europene a educației.

Responsabil proiect,

Prof. Magdalena Grigoraș

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS