Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com

Onorându-şi statutul de Şcoală Europeană, unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale la un înalt standard de calitate, în context naţional şi european, bazate pe responsabilitate, performanţă, egalitatea şanselor, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere.
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni este o unitate şcolară reprezentativă din judeţ, cu o ofertă educaţională diversă, care răspunde cerinţelor şi intereselor părinţilor şi elevilor, precum şi cerinţelor de formare profesională de pe piaţa muncii. Şcoala oferă servicii educaţionale pentru specializări aparţinând profilului teoretic real-uman în: matematică-informatică, stiinţe ale naturii, filologie, stiinţe sociale, profilului tehnologic cu specializările: operator tehnică de calcul, electronică şi automatizări, instalaţii electrice, design vestimentar, electromecanică, transporturi, precum şi profilul servicii cu specializarea turism şi alimentaţie publică. Calitatea pregătirii elevilor şi prestigiul şcolii creşte an de an, ceea ce face ca şcoala noastra să reprezinte o atracţie pentru absolvenţii de gimnaziu din oraşul Fălticeni şi din zonă. Misiunea unităţii şcolare reflectă interesul şcolii de a forma absolvenţi competitivi, cu competenţe profesionale la nivelul cerinţelor europene, şi capabili de adaptare la cerinţele de pe piaţa muncii. În anul şcolar 2010–2011 au fostt înscrişi un număr de 1489 elevi, structuraţi pe profiluri şi nivele de pregătire în 55 de clase.

Misiunea unităţii noastre şcolare este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii. Şcoala rămâne locul în care noi, educatorii, încercăm să formăm generaţii de elevi, astfel să devină mai informaţi şi să reprezinte chintesenţa aşteptărilor noastre.

Misiunea Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” este aceea de a fi deschisă pentru toţi elevii, indiferent de etnie, religie şi sex, pentru a se simţi competenţi în a deţine şi utiliza informaţia, deschişi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a elevilor.

Pentru că suntem într-o lume a căutărilor, şcoala rămâne locul speranţelor şi al marilor aşteptări. De aceea, suntem o echipă de cadre didactice orientate spre viitor, cu responsabilitate faţă de misiunea educării şi învăţării.

Noi, oamenii şcolii, preferăm să transformăm instituţia ŞCOALĂ, într-un spaţiu nu numai al marilor aşteptări, dar şi al marilor realizări, mari pentru că sunt împliniri de vise, convingeri transformate în certitudini.

Director adjunct,

Prof. Dr. Ing. Mariana-Silvia ŢUCA, 2014

CTMB

Leave a Reply

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS