Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Oferta educaţională

În ultimii 10 ani oferta educaţională a liceului a suferit ample transformări în contextul evoluţiei societăţii româneşti în plan politic, economic, social şi în concordanţă cu cerinţele de educaţie şi formare existente la nivel european. Astfel, au fost completate sau înlocuite o serie de specializări şi domenii de calificare cu altele, spre exemplu specializările din domeniul textil au fost reduse ca podere şi am introdus noi specializări din profilul serviciilor şi în profilul tehnic alături de cele din filiera teoretică. Preocupările noastre privind creşterea calităţii în educaţie şi formare profesională au fost întărite în ultimii ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional la nivel european. Considerăm foarte împortant ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, copetenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie şi să muncească, să trăiască într-un mediu multicultural, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

Colegiul are o evoluţie ascendentă recunoscută de agenţii economici, comunitatea locală şi, nu în ultimul rând, de unităţile de învăţământ din zona N-E. Recunoaşterea acestei evoluţii este pusă în valoare de obţinerea statutului de Colegiu Tehnic din septembrie 2007 şi obţinerea Certificatului de Şcoală Europeană în anul 2007 şi în anul 2010.
În anul şcolar 2011-2012 Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” asigură pregătirea unui număr de 1598 elevi, cu vârste cuprinse între 14-19 ani, în următoarele nivele şi specializări:

Liceu – filiera teoretică

 • Matematică – informatică
 • Ştiinţele naturii
 • Filologie
 • Ştiinţe sociale

Liceu – filiera tehnologică, ruta directă

 • Tehnician în turism
 • Tehnician operator tehnică de calcul
 • Tehnician în instalaţii electrice
 • Tehnician transporturi
 • Tehnician in automatizari
 • Tehnician electromecanic
 • Tehnician in industria textila
 • Tehnician design vestimentar

Liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă

 • Tehnician electromecanic
 • Tehnician in gastronomie
 • Stagiu de parctică
 • Confecţioner produse textile
 • Mecanic auto
Nr. crt   Specializarea Nr. locuri
 1.  
GIMNAZIU Clasa aV-a 28
 1.  
LICEU TEORETIC Matematică – Informatică 28
Ştiinţe ale naturii 56
Filologie 28
Ştiinţe sociale 28
TOTAL TEORETIC ȘI GIMNAZIU 168
 1.  
LICEU TEHNOLOGIC Tehnician operator tehnică de clacul 28
Tehnician design vestimentar 28
Tehnician  electromecanic 28
Tehnician în instalații electrice 28
Tehnician în turism 56
Tehnician în gastronomie 28
TOTAL TEHNOLOGIC 196
 1.  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE ZI CU DURATA DE 3 ANI Confecționer produse  textile 28
Mecanic auto 28
TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 56
TOTAL LICEU 420

Leave a Reply