Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Oferta educaţională

 • În ultimii 10 ani oferta educaţională a liceului a suferit ample transformări în contextul evoluţiei societăţii româneşti în plan politic, economic, social şi în concordanţă cu cerinţele de educaţie şi formare existente la nivel european. Astfel, au fost completate sau înlocuite o serie de specializări şi domenii de calificare cu altele, spre exemplu specializările din domeniul textil au fost reduse ca podere şi am introdus noi specializări din profilul serviciilor şi în profilul tehnic alături de cele din filiera teoretică. Preocupările noastre privind creşterea calităţii în educaţie şi formare profesională au fost întărite în ultimii ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării în plan educaţional la nivel european. Considerăm foarte împortant ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, copetenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie şi să muncească, să trăiască într-un mediu multicultural, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.
 • Colegiul are o evoluţie ascendentă recunoscută de agenţii economici, comunitatea locală şi, nu în ultimul rând, de unităţile de învăţământ din zona N-E.

 

Învățamânt gimnazial:

Clasa a V-a 1 clasă

Clasa a VI-a 1 clasă

Clasa a VII-a 1 clasă

Clasa a VIII-a 1 clasă

Liceu – filiera teoretică

 • Matematică – informatică
 • Ştiinţele naturii
 • Filologie
 • Ştiinţe sociale

Liceu – filiera tehnologică

 • Tehnician operator tehnică de calcul
 • Tehnician în instalaţii electrice
 • Tehnician electromecanic
 • Tehnician design vestimentar
 • Tehnician în turism

Învățământ profesional

 • Industrie textilă și pielărie/ Confecţioner produse textile
 • Mecanică/Mecanic auto
 • Turism și alimentație/Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie

Leave a Reply

Opinia cititorilor noştri

  Căutare în site:

  Video Prezentarea Şcolii

  ECDL

  PROIECTE ERASMUS+

  2016-1-RO01-KA102-024201

  SISTEMUL DE CALITATE IN HOTELURILE DIN EUROPA
  https://sistemuldecalitateinhoteluri.blogspot.com/

  Comentarii recente:

   Codul de onoare GENIUS