Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Informaţii » Archive by category "Documente administrative"

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR PSIHOLOGICE PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICA PERIODICA A PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze servicii psihologice în vederea eliberării avizelor psihologice. Câştigătorul va trebui să prezinte în copie xerox sau sa indice unde pot fi verificate informaţiile, privind atestatul de psiholog autonom in : – Comisia de psihologia muncii. Ofertantul se obligă să furnizeze...
Read More..

Caiet de Sarcini – Materiale de curăţenie

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens...
Read More..

Plan de Acţiune al Şcolii 2013-2017

logo
Plan de Acţiune al Şcolii 2013-2017 Partea 1 – CONTEXTUL Partea 2 – ANALIZA NEVOILOR Partea 3 – PLANUL DE ACŢIUNE ŞI PLANURI OPERAŢIONALE Partea 4 – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE Documentul complet poate fi descărcat aici: pas-ct-m-bacescu-2013-2017
Read More..