SIMULARE PROBA E-PROBĂ SCRISĂ Clasele a XI-a și a XII-a

ANUNŢ SIMULARE PROBA E-PROBĂ SCRISĂ Clasele a XI-a și a XII-a– Accesul candidaţilor în săli se va face în intervalul 8:00 – 8:30 pe baza actului de identitate (carte de identitate), cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei; VERIFICATI ATASAMENTELE DE...
Read More..

ANUNȚ ÎN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASA a -XI-a PROFIL TEHNIC

CONCURS DE SELECȚIE  a PARTICIPANȚILOR  în mobilitatea de formare profesională prevăzută în proiectul cu titlul: + ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+, Contract de finanțare, 2018-1-RO01-KA102-047652, elaborat și implementat de către ASSED, Suceava, în calitate de coordonator consorțiu. Perioada de implementare a proiectului: 2018-2020 Perioada...
Read More..

Proiectul european ,,Legends across Europe,, la final

Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu,, a derulat, timp de doi ani proiectul de parteneriat școlar ,,Legends across Europe,, finanțat prin Programul Erasmus+,  cu școli partenere din Cehia, Slovacia și Polonia. Pe toată durata proiectului, elevii și profesorii implicați au avut ocazia să ă examineze, studieze, compare...
Read More..

Programul Școala altfel, Ediția 2017-2018

Titlul activității: „DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ÎN ANUL CENTENARULUI” Domeniul: ABILITĂŢI DE VIAŢĂ Scopul: Dezvoltarea abilităților de viață, prin intermediul cunoștințelor și situațiilor concrete de învățare adecvate vârstei și nevoilor de cunoaștere, prin stimularea motivației de instruire și autoinstruire, având ca reper valori și modele...
Read More..

Categorii:

Arhivă