Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » START AL UNUI NOU PROIECT DE PARTENERIAT ȘCOLAR ERASMUS+ KA 229

Începând cu luna septembrie 2020, pentru o perioadă de 2 ani, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni este  partener într-un  nou Proiect de parteneriat strategic, finanțat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene, Acțiunea cheie KA229. Proiectul intitulat WAVES (Water, Air, Vegetation, Environment, Sustainability), reunește 4 școli din 4 țări diferite:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ   HAVÍŘOV-MĚSTO din localitatea HAVIROV, REPUBLICA CEHĂ – coordonatorul proiectului

GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA din localitatea  MARTIN, SLOVACIA , LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM.STEFANA ZEROMSKIEGO din localitatea PUCK, POLONIA și

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU,, din FĂLTICENI

      Scopul acestui proiect este de a  conștientiza necesitatea protecției mediului înconjurător. Elevii și profesorii vor  examina, vor  studia, vor compara și vor înțelege problemele de mediu, necesitatea protecției  apei, a  aerului , a vegetației  și  a dezvoltării durabile,  prin analiza acestora și compararea situației actuale din țările participante. Elevii și profesorii vor schimba informații și vor construi noi relații la nivel  european.

     Proiectul  va permite tuturor elevilor, inclusiv celor din diferite etnii sau medii economice diferite, să participe într-un mod EGAL, activ și creativ, bazat pe respect reciproc .  Elevii și profesorii vor lucra împreună pentru a stabili/susține o viziune pentru educația viitoare și nevoile de ocupare, împărtășind ambițiile și aspirațiile pentru viitor, în care învățarea pe tot parcursul vieții este un element central. Educația interculturală promovață în cadrul proiectului, va crește conștientizarea nevoii de învățare a limbilor străine, diversitatea lingvistică și de a deveni mai conștienți de necesitatea unui mediu sănătos și durabil.

     Acest  proiect are o abordare cross-curriculară și își propune ca, până la final, să dezvolte abilități :

-Gândirea critică, rezolvarea problemelor, raționamentul, analiza, interpretarea, sintetizarea informațiilor, îmbunătățirea lecturii, abilități de comunicare în scris și vorbire, făcând științele naturale mai atractive;

-Abilități și practici de cercetare, întrebări, creativitate, măiestrie, curiozitate, imaginație, inovație, personale expresie;

-Perseverență, planificare, autodisciplină, adaptabilitate, inițiativă, comunicare orală și scrisă, publică vorbirea și prezentarea, ascultarea;

-Lider, lucru în echipă, colaborare, cooperare, spații de lucru virtuale, TIC, cunoștințe media și internet, interpretare și analiză a datelor; comunicare în limba engleză

-Alfabetizare în materie de mediu, etică și justiție socială, conștientizare globală, alfabetizare multiculturală, umanitarism, social

Activitățile planificate vor aborda  5 teme majore:

1.         APA – protecție și conservare

2.         AER- combaterea poluării

3.         VEGETATIE – protejarea elementelor naturale

4.         MEDIU ÎNCONJURĂTOR

5.         DEZVOLTARE DURABILĂ

     Rezultate finale ale proiectului/PRODUSE sunt: calendare, felicitări, semne de carte, mini dicționare multilincvistice, albume foto, web site, prezentări PPT sau alte aplicații media, mini ghiduri turistice despre țările partenere, benzi desenate, povești, Manual de bune practici care va lărgi cunoștințele și va stimula dorința de a cunoaște și promova valori culturale europene .

      Materialele realizate de elevi, vor avea o largă utilizare și vizibilitate, atât în plan intern, putând fi integrate la orele de geografie, biologie, istorie, limba engleză, TIC, cât și in plan extern, prin  Platforma eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/26682/home)

      Deopotrivă pentru elevi și profesori, acest proiect deschide calea unor noi experiențe și pentru: dobândirea de noi cunoștințe, consolidarea valorilor europene, dezvoltarea gândirii critice, promovarea cooperării și colaborării între personae și instituții, dezvoltarea creativiății, a spiritului de echipă și de inițiativă, a adaptabilității, creșterea încrederii în sine. Coordonator de proiect, prof. Magda Grigoraș

Leave a Reply