Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL 2014-1-RO01-KA102-000811 „FAITH IN EUROPE”, FLUXUL 2

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL 2014-1-RO01-KA102-000811
„FAITH IN EUROPE”, FLUXUL 2, care se va derula în oraşul GRANADA , SPANIA, în perioada :
14 IUNIE – 04 IULIE 2016

În vederea întocmirii listei nominale a participanţilor la proiectul de mobilitate VET, se organizează PROCESUL DE SELECŢIE, la care pot participa elevii claselor de profil servicii (a X-a), domeniul pregătirii de bază Turism și alimentație / Turism. Selecţia se va realiza în următoarele etape:

1. 02 – 11.12.2015: ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, CU URMĂTOARELE DOCUMENTE:
– cerere de înscriere tip;
– CV – model europass;
– paşaport lingvistic europass
– copie după CI
– adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru deplasarea în străinătate”
– recomandare din partea dirigintelui
– adeverinţă din care sa rezulte situaţia şcolara la disciplinele de specialitate din anul şcolar anterior.

2. 15.12.2015 , SALA CDI ora 0900: SELECŢIA PARTICIPANŢILOR CONFORM CRITERIILOR SPECIFICE:

* pentru respectarea priorității stabilite in Apelul National pentru Propuneri de Proiecte 2014 Erasmus+: „Incurajarea participarii persoanelor din zonele rurale (domeniile invatamant preuniversitar, formare profesionala si educatia adultilor) in proiecte de mobilitate”.
3. 16.12.2015 ora 12:00 – ANUNŢAREA REZULTATELOR
4. 16.12.2015, între orele 12:00 – 16:00, DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR, la preşedintele Comisiei de selecţie
5. 17.12.2015, ora 12:00 – AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE

BIBLIOGRAFIE : „ Manual pentru clasa a X-a Turism şi alimentaţie/ Turism” – Coordonator Ştefania Mihai, Ed. CD Press, Bucureşti 2010:
1. Modulul I –Servicii hoteliere, Cap. II „Restauraţia – componentă de bază a industriei hoteliere”, Cap. III „Industria hoteliera”: 1. Tipologia unitatilor de cazare.
2. Modulul II – Calitatea serviciilor hoteliere, Cap. I „Asigurarea satisfacției clienţilor”: 1. Identificarea nevoilor si asteptarilor clientilor, 2. Asigurarea calitatii prin prestarea unir servicii adaptate nevoilor si asteptarilor clientilor, 3. Tehnici de evaluare a gradului de satisfactie a clientilor.
Data afişării: 24.11.2015
Preşedinte comisie, Prof. ŢUCA MARIANA – SILVIA Coordonator proiect, Prof. SUSEANU CLAUDIA

Leave a Reply