Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » REUNIUNEA DE MANAGEMENT INSTITUŢIONAL „UNITATEA ŞCOLARĂ ÎN CADRUL PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL, ECONOMIC, SOCIAL”

La Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni, a avut loc astăzi, 4 aprilie 2014, Reuniunea de Management Instituţional „Unitatea Şcolară În Cadrul Parteneriatului  Educaţional, Economic, Social”. La această activitate au participat D-nul Prof. CĂTĂLIN-GHEORGHE COMAN, Primar al municipiului Fălticeni, D-nul Prof. GHEORGHE LAZĂR, Inspector Şcolar General, D-şoara Prof. CRISTINA TEODOROVICI, Inspector Şcolar General Adjunct, D-nul Prof. GHEORGHI CORNIA, inspector şcolar în management instituţional şi 35 de directori ai liceelor şi colegiilor din judeţul Suceava.

Activitatea a avut în program:

  • Prezentări tematice ale şcolii organizatoare, cu tema ŞCOALA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI  EDUCAŢIONAL, ECONOMIC ŞI SOCIAL;
  • Exemple de bună practică a parteneriatului şcoală – agenţi economici;
  • Participarea la activităţile derulate în cadrul schimbului de experienţă al proiectului Comenius OUR LIFE LIKE A STORY;
  • Discuţii, dezbateri pe tema parteneriatele şcoală – familie / autorităţile locale / poliţia / unităţile sanitare / Biserica / agenţi economici / ONG-uri;

În cadrul activităţii de evaluare a Reuniunii Manageriale, Inspectorul Şcolar General  Prof. GHEORGHE LAZĂR a apreciat calitatea educaţională a şcolii şi competenţa echipei manageriale a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, numărul mare de proiecte europene, naţionale, judeţene şi locale, multitudinea de parteneriate stabilite prin intermediul acestor proiecte şi eficienţa derulării lor. În egală măsură, Primarul municipiului Fălticeni Prof. CĂTĂLIN-GHEORGHE COMAN a precizat că Primăria şi Consiliul Local reprezintă pentru Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” şi pentru şcolile din localitate, un partener de încredere, care a beneficiat în primul rând de o comunicare eficientă, transparentă, care a adus un real sprijin în derularea tuturor activităţilor. Toţi invitaţii, inspectori şi directori de şcoală, au precizat că şcoala organizatoare a acestui eveniment reprezintă pentru fiecare instituţie din judeţ un model, un exemplu de bună practică în managementul şi parteneriatul educaţional.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă