Home » Acasă » Reguli eliberare acte studii/adeverinţe – Serviciul SECRETARIAT

  • Se va respecta programul de lucru cu publicul.
  • Documentele se eliberează în baza unei cereri scrise adresate conducerii şcolii.

În funcţie de solicitare, termenul de soluţionare este următorul:

  • eliberare adeverinţe elev – 1 zi
  • eliberare acte de studii (diplome) – 1 zi
  • eliberare foi matricole – 2 zile
  • eliberare adeverinţe pentru publicarea în monitorul oficial a pierderii actelor de studii – 2 zile
  • eliberare adeverinţe pentru vechimea în muncă – 30 zile
  • pentru corectitudinea întocmirii cererilor, respectaţi modelele afişate

 

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă