Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Proiectul de mobilitate KA1 VET STAFF, 2015-1-RO01-KA102-014479, cu titlu Metode active de predare a disciplinelor tehnologice in VET

logo-erasmus-plusColegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, Suceava,   implementează în perioada 01.06.2015-31.05.2017, Proiectul de mobilitate KA1 VET STAFF2015-1-RO01-KA102-014479, cu titlu Metode active de predare a disciplinelor tehnologice in VET.

 Beneficiar: Consorțiul format din:

 • Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni, Suceava – coordonator
 • Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni – partener intern
 • Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca – partener intern
 • SEND Sicilia, Palermo, Italia – organizație de primire

Coordonator: prof. dr. Raluca Iuliana Suciu

 

Proiectul presupune derularea unui program de mobilități pentru 20 de profesori VET care predau discipline tehnice și module în diverse calificări VET (TIC, limbi străine, tehnologii), din liceele membre în consorțiu ce va avea loc în localitatea Palermo, Italia, în două fluxuri. Proiectul este rezultatul constatării nevoii de creștere a motivației elevilor din învățământul profesional și tehnic în învățare pentru facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii din România și Europa.

Dată fiind experiența Italiei în absorbția fondurilor prin programe europene, organizarea activităților în timpul programului de mobilitate la partenerul italian este justificată pe deplin. Aceste activități și contactul cu alte instituții cu experiență în folosirea metodelor active de predare-învățare-evaluare a disciplinelor predate în VET vor contribui la transferul de bune practici între partenerii implicați în proiect și, prin diseminarea informațiilor, în alte licee din rețeaua școlilor VET.

Mobilități: 04-15.04.2016 şi 24.04-05.05.2017.

Obiective:

 • Îmbunătățirea nivelului de competențe privind cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor de predare și învățare a disciplinelor tehnice și modulare
 • Dezvoltarea abilităților specifice din domeniul explicării și interpretării datelor tehnice caracteristice disciplinelor tehnologice și modulare
 • Dezvoltarea abilităților digitale și de multilingvism în domeniul de educație și formare profesională VET
 • Formarea atitudinilor profesionale specifice necesare unui feed-back adecvat și eficient din partea fiecărui elev, pentru a face față unei formări profesionale de calitate

Scop: Creșterea flexibilității și adaptarea ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii prin îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice, pentru satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională și personală a elevilor conform tendințelor de dezvoltare economică locală, națională și europeană

Rezultatele așteptate ale învățării, la fiecare mobilitate se vor concretiza în:

-cunoștințe specifice dobândite în domeniul predării-învățării disciplinelor tehnice și modulare

-abilități specifice privind:

1.cunoașterea și înțelegerea metodelor și instrumentelor de predare și învățare a disciplinelor tehnice și modulare

 1. explicarea și interpretarea datelor tehnice specifice disciplinelor tehnologice și modulare
 2. aplicațiile digitale și ale multilingvismului în domeniul de educație și formare profesională VET
 3. folosirea metodelor instrumental-aplicative în procesul de predare – învățare folosite în educația și formarea profesională VET din școlile UE

– atitudini profesionale specifice necesare unui feed-back adecvat și eficient din partea fiecărui elev

Fiecare mobilitate, precum și grupurile țintă participante la stagii vor fi alese, astfel încât să corespundă nevoilor de formare ale profesorilor din școlile partenere și priorităților și obiectivelor de dezvoltare educațională și formare profesională a elevilor.

erasmus_2016-1024x480

Leave a Reply