Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Programe europene » LLP » Leonardo Da Vinci » PROIECT LLP-LDV-VETPRO-2011-RO-333 – Dezvoltarea competenţelor profesorilor şi formatorilor din învăţământul profesional şi tehnic, din perspectiva educaţiei incluzive

PROIECT LLP-LDV-VETPRO-2011-RO-333

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESORILOR ŞI FORMATORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC, DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI INCLUZIVE

În anul şcolar 2011-2012, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, a primit aprobare şi finanţare din Programul LLP – Leonardo da Vinci, pentru Proiectul de mobilitate cu Nr. LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/333, cu titlul „DEZVOLTAREA COMPETENTELOR PROFESORILOR SI FORMATORILOR DIN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC DIN PERSPECTIVA EDUCATIEI INCLUZIVE” depus în cadrul Apelului General și National de propuneri 2011.
Proiectul, finanţat de Comisia Europeana, are un buget aprobat de 28100 Euro.
Perioada de derulare a proiectului: 14.10.2011 – 05.07.2012.

Perioada de desfăşurare a mobilităţii VETPRO: 22.04.2012- 05.05.2012 la LYON – FRANŢA.

Grupul de participanţi este format din 10 cadre didactice – formatori, metodişti şi profesori de discipline tehnice de la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni.
Obiectivul general: Creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare pentru a asigura şanse egale şi acces la educaţie de calitate pentru toţii elevii
Obiective specifice:
1. îmbunătăţirea competenţelor de adaptare şi utilizare a strategiilor didactice diferenţiate, centrate pe elevi cu dificultăţi de învăţare, în scopul eficienţizării procesul instructiv-educativ
2. îmbunătăţirea competenţelor de elaborare şi utilizare a instrumentelor şi tehnicilor de evaluare a elevilor cuprinşi în medii de învăţare incluzive
3. identificarea şi transferul unor tehnici noi de comunicare şi relaţionare pentru sprijinirea dezvoltării comportamentale, sociale şi emoţionale ale elevilor cu dificultăţi de învăţare
4. ameliorarea competenţelor de comunicare interpersonale şi de comunicare într-o limbă străină, dezvoltarea valorilor cetăţeniei europene

Etape principale de implementare a proiectului sunt:

Informarea şi selecţia participanţilor (descarcă fişierele de mai jos):

ANUNT CONCURS DE SELECTIE PROIECT VETPRO 2011

ANUNT IMPORTANT SELECTIE VETPRO -333

CERERE DE INSCRIERE TIP – CONCURS DE SELECTIE PROIECT LdV – VETPRO 2011

REZULTAT SELECTIE PARTICIPANTI – VETPRO-333
Pregătirea pedagogică, lingvistică şi culturală a participanţilor (descarcă fişierele de mai jos):

1-Program pentru pregatirea pedagogica, lingvistica si culturala – VETPRO-333

2-Prezentarea Programului LIFELONG LEARNING – VETPRO-333

3-Presentation du lycee La Mache

4-Prezentare generala FRANTA-VETPRO-333

Week – end a Lyon
Prganizarea şi derularea mobilităţii (descarcă fişierele de mai jos):

PROGRAM DE LUCRU VETPRO-333

1 CURRICULUM ARIA CURRICULARA MATEMATICA SI STIINTE- chimie

2 PROGRAMA MATERII PRIME-ADAPTATA ELEVILOR CU CES

3 PROIECT PE UNITATE DE INVATARE- CL X

4 FISA DE LUCRU-FISA DE EVALUARE -ELEVI CU CES

5 CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA PROGRESULUI ELEVILOR CU DIFICULTATI

6 PLAN DE INTERVENTIE INDIVIDUALIZAT

7 Chestionar pentru parinti -identificare probleme copil

Raportarea finală:
Diseminarea şi exploatarea rezultatelor (descarcă fişierele de mai jos):

ACTIVITATI DE DISEMINARE -VETPRO-333

ARTICOL REVISTA ISJ SV-VETPRO 333

Diaporama gestion mentale

Difficultes dapprentissage Revol

Les principaux troubles cognitifs

Prezentare LLP-LdV-VETPRO-333

Un point sur le developpement cognitif normal

Parteneri:
1. Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni -coordonator şi beneficiar al proiectului
2. Ecole La MACHE – Lycée Professionnel et technologique Lyon – organizație de primire

Rezultate aşteptate:

10 formatori cu competente îmbunătăţite:
– în domeniul curriculum pentru utilizarea strategiilor diferenţiate,centrate pe elevi
– în domeniul evaluare pentru elaborarea şi utilizarea instrumentelor de evaluare a elevilor din medii incluzive
– în domeniul comunicare pentru sprijinirea dezvoltării comportamentale şi sociale a elevilor

10 formatori cu compeţente de comunicare în limba franceză ameliorate şi cu orizontul cultural îmbogăţit
portofoliul de documente din timpul stagiului
ghidul metodologic pentru profesori, ce va facilita procesul de organizare a activităţilor didactice diferenţiate
La finalul proiectului, cei 10 participanţi vor primi documentul ”Mobilitate Europass” şi Certificat de competenţe lingvistice.

Vizualizează imagini foto din cadrul proiectului. Click pe linkul acesta: https://plus.google.com/photos

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă