phare

PROGRAMUL PHARE 2004-2006, Coeziunea Economică şi Socială 2004-2006.
DEZVOLTAREA INVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Perioada de derulare: 2004-2006
Grant alocat 700 000 euro
Participant : Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni
Responsabil: Director Prof. Popa Ion Olguţa

Obiective :

  • dotarea şcolii cu echipamente tehnice, mijloace IT , mijloace audio vizuale;
  • îmbogăţirea bazei didactico-materiale de predare cu laboratoare, cabinete noi cu instalaţii, apararatură şi mijloace de învăţământ moderne;
  • perfecţionarea cadrelor didactice cu cele mai noi şi eficiente strategii didactice de predare-învăţare-evaluare, care să ridice nivelul de pregatire al elevilor şi care să permită echivalarea diplomelor la nivel European ;
  • formarea echipei managerialeîin domeniul managementului şi asigurării calităţii, a mangementului participativ etc.
  • dotarea cu echipamente tehnice moderne a bazei de practică a atelierelor şi laboratoarelor de specialitate;

(descarcă mai multe informaţii) PHARE.pdf

AdobePDF_logo

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă