Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Nysa, Polonia, ultima întâlnire de proiect – BE ONE OF US TO ENRICH EUROPEAN RELATIONS

În perioada 2 – 6 iunie a.c., s-a desfăşurat la Nysa, Polonia, ultima întâlnire de proiect, cea de evaluare la nivelul parteneriatului, din cadrul proiectului BOOSTER „BE ONE OF US TO ENRICH EUROPEAN RELATIONS” (GRU – 11 – P-LP-226-SV-TR), Proiect finanţat cu sprijinul COMISIEI EUROPENE prin Programul LIFE LONG LEARNING /GRUNDTVIG PARTENERIAT PENTRU ÎNVĂŢARE.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii adulţilor prin cooperare transnaţională, prevenind şi diminuând excluziunea socială a adulţilor, prin implicarea acestora în activităţi artistice şi literare, promovând cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor culturi sociale şi economice europene, acordând importanţă persoanelor aparţinând grupurilor sociale defavorizate.

Obiectivele specific ale proiectului nostru sunt: să crească interesul adulţilor pentru schimburi culturale; să adopte o abordare flexibila situaţiilor dificile; să-i încurajeze pe oameni să înveţe mai mult despre valorile şi culturile altor naţiuni; să-i apropie pe acei oameni care sunt interesaţi de educaţia culturala prin programul de învăţare pe tot parcursul vieţii; să ofere oamenilor cursuri de formare şi ateliere de lucru pentru a le furniza un schimb cultural; să-i apropie pe adulţii din diferite instituţii care nu ar putea să aibă altfel acces unul la celălalt; să rupă barierele, menţinându-i pe adulţi activi în calitate de cetăţeni europeni; să încurajeze o comunicare creativă şi de încredere; să creeze o cultură europeană comună; să împărtăşească muzica tradiţionala, teatrul, dansurile, ca valori europene comune; să înţeleagă cultura ţării celuilalt, trăind intr-o Europa comună; să-i încurajeze pe adulţi să contribuie la îmbunătăţirea vieţii personale şi a comunităţii; să-şi îmbunătăţească viaţa personală şi aptitudinile; să-i ajute pe adulţi să aibă încredere in talentele lor creative.

Scopul acestui parteneriat este de a dezvolta cooperarea transnaţională, prin implicarea profesorilor, părinţilor şi elevilor în activităţi artistice şi literare de revigorare a tradiţiilor locale şi naţionale, promovând cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor culturi sociale şi economice europene.

Pe parcursul derulării întâlniri de proiect, a fost organizat un atelier de creaţie, o întâlnire cu seniorii din organizaţia gazdă în cadrul căreia au fost prezentate produse culinare tradiţionale, s-au cântat melodii tradiţionale polone, turceşti şi româneşti, am vizitat o şcoală reprezentativă din Nysa.

Deoarece aceasta a fost ultima întâlnire din cadrul parteneriatului, coordonatorii fiecărei instituţii partenere au analizat şi prezentat gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului şi a rezultatelor propuse în aplicaţie, au stabilit strategia de completare a informaţiilor în baza de date EST şi a raportului final .
O atenţie deosebită, ţinând cont de obiectivele proiectului, s-a acordat şi vizitelor culturale organizate în Nysa şi Wroclaw.

Datorită faptului că acest proiect a fost foarte mult apreciat de către toţi beneficiarii acestuia, coordonatorii ţărilor partenere au stabilit un plan de continuare a parteneriatului, prin construirea unui nou proiect, având ca şi scop general educaţia părinţilor.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Categorii:

Arhivă