Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Noua generaţie de proiecte europene la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu”

Începând cu anul școlar 2015-2016, un nou proiect european a demarat la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni. Acesta se derulează între septembrie 2015 – august 2017 și este intitulat TOGETHER WE CAN, (2015-1-BG01-KA219-014278_2), proiect de parteneriat strategic, finanțat prin programul Erasmus + al Comisiei europene, acțiunea cheie KA 2.

Parteneriatul reunește școli din Macedonia, Italia,  Polonia, Lituania, Turcia și România și este coordonat de Zemedelska Profesionalna Gimnazia „Kliment Timiryazev”din Sandanski, Bulgaria.

Scopul proiectului este de a combate consumul de tutun şi droguri, precum şi obiceiurile nesănătoase obişnuite ale elevilor prin dezvoltarea unui program de prevenţie şi implicarea elevilor în programe care promovează un stil de viaţă sănătos.

Obiectivele acestui proiect sunt:

 • Dezvoltarea și implementarea de programe care să prevină folosirea și abuzul de substanțe psihoactive, alcool și țigări în rândul tinerilor;
 • Promovarea unui stil de viață sănătos și reducerea cererii și folosirii de substanțe psihoactive în rândul elevilor și tinerilor;
 • Creșterea oportunităților de incluziune a elevilor și tinerilor în forme ale educației moderne pentru sănătate, bazate pe ”educația reciprocă” în școală;
 • Cercetarea în rândul elevilor și implementarea unor strategii naționale și internaționale  care să prevină folosirea și abuzul de substanțe psihoactive, alcool și țigări în rândul elevilor și tinerilor;
 • Dezvoltarea parteneriatului cu alte țări pentru a asigura schimbul reciproc de cunoștințe și bune practici.

În perioada 10-13 noiembrie 2015 a avut loc la VALANDOVO – MACEDONIA prima întâlnire transnațională în cadrul acestui proiect. La această reuniune, școala noastră a fost reprezentată de prof. Claudia Suseanu, manager, prof. Magdalena Chițu, cercetător și prof. dr. Raluca Iuliana Suciu, în calitate de coordonator de proiect la nivelul școlii.

Agenda întâlnirii a cuprins următoarele aspecte:

 • Prezentarea partenerilor (informaţii despre ţară, oraş, școală);
 • Prezentarea şcolii gazdă;
 • Prezentarea sistemului educaţional al ţărilor partenere;
 • Prezentarea unui rezumat al proiectului de către coordonatorul proiectului;
 • Discuţii pe marginea unor aspecte importante din proiect (caracterul inovativ, rezultate, selectarea elevilor şi profesorilor din grupul ţintă, categorii de beneficiari indirecţi, cuantificarea beneficiarilor indirecţi, realizarea unor procese verbale după activităţi, realizarea jurnalului proiectului, utilitatea jurnalului proiectului în procesul de monitorizare, disciplinele la care pot fi integrate în curriculum teme legate de mediu, monitorizarea la nivel de parteneriat a activităţilor de pregătire a implementării proiectului,buget, transferuri bugetare permise, impact, evaluare, monitorizare).
 • Prezentarea activităţilor-cronologic ( discuţii, explicaţii suplimentare);
 • Discuţii despre primul produs intelectual;
 • Analiza/adaptarea/îmbunătăţirea planului de diseminare propus de România;
 • Stabilirea datelor pentru activităţile de predare/învăţare/formare din primul an de proiect conţinutul şi forma acestora;

Rezultate pe parcursul proiectului şi utilizarea acestora;

Sarcinile/responsabilităţile care revin fiecarei ţări în perioada imediat următoare.

Cu siguranță acest proiect va avea un impact deosebit atât printre membrii instituțiilor implicate, cât și încomunitățile locale partenere în contextul promovării unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor.

Prof. dr. Raluca Iuliana Suciu

delegatie_ctmbfalticeni

Leave a Reply