Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Misiunea şcolii noastre

Onorându-şi statutul de Şcoală Europeană, unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale la un înalt standard de calitate, în context naţional şi european, bazate pe responsabilitate, performanţă, egalitatea şanselor, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere.
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni este o unitate şcolară reprezentativă din judeţ, cu o ofertă educaţională diversă, care răspunde cerinţelor şi intereselor părinţilor şi elevilor, precum şi cerinţelor de formare profesională de pe piaţa muncii. Şcoala oferă servicii educaţionale pentru specializări aparţinând profilului teoretic real-uman în: matematică-informatică, stiinţe ale naturii, filologie, stiinţe sociale, profilului tehnologic cu specializările: operator tehnică de calcul, electronică şi automatizări, instalaţii electrice, design vestimentar, electromecanică, transporturi, precum şi profilul servicii cu specializarea turism şi alimentaţie publică. Calitatea pregătirii elevilor şi prestigiul şcolii creşte an de an, ceea ce face ca şcoala noastra să reprezinte o atracţie pentru absolvenţii de gimnaziu din oraşul Fălticeni şi din zonă. Misiunea unităţii şcolare reflectă interesul şcolii de a forma absolvenţi competitivi, cu competenţe profesionale la nivelul cerinţelor europene, şi capabili de adaptare la cerinţele de pe piaţa muncii. În anul şcolar 2010–2011 au fostt înscrişi un număr de 1489 elevi, structuraţi pe profiluri şi nivele de pregătire în 55 de clase.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă