Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Meeting and Greeting People

banner

Titlul proiectului: ÎNVĂŢĂM LIMBILE STRĂINE ALTFEL
Motto: ,,Cine nu cunoaşte limbi străine, nu are idee despre propria limbă.” Johann Wolfgang  von Goethe

TITLUL ACTIVITĂŢII: ”Meeting and Greeting People”

COORDONATOR ACTIVITATE: prof. Hans Joachim Schwan, voluntar Senior Expert Service (SES)

GRUP ŢINTĂ: clasa a IX-a D, a IX-a A (7 elevi)

SCOP: Activitatea a avut drept scop introducerea unor cuvinte şi expresii din lexicul de bază al limbii engleze, formule de salut şi de adresare, precum şi exersarea unor secvenţe de comunicare interactivă.

MIJLOACE DE INSTRUIRE: retroproiector, suport de curs

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Centrul de Documentare şi Informare, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni

DATA: 19 octombrie 2011

REZULTATE OBŢINUTE: La sfărşitul activităţii, elevii au fost supuşi unui ”round-up” de verificare a cunoştinţelor asimilate, constatându-se:

  • achiziţionarea de noi elemente ale vocabularului englez;
  • aprofundarea lexicului din sfera semantică a ,,vieţii de familie”;
  • dezvoltare abilităţilor de comunicare şi relaţionare.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă