Home » Acasă » MATRIOŞKA, simbol şi reprezentare

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI
Cabinetul de consiliere şi orientare şcolară / Catedra de limba şi literatura română

1404948_216942191816490_706501493_o

CERCUL DE FOLCLOR „VEŞNICIA S-A NĂSCUT LA SAT”
Activitatea: MATRIOŞKA, SIMBOL ŞI REPREZENTARE

Loc de desfăşurare: Sala 8
Data: 10 ianuarie 2014
Grup ţintă: elevi reprezentanţi ai comunităţii ruşilor lipoveni
Durata: 1 oră

Propunători:
Prof. Feştilă Constantin-Bogdan (Coordonator – Limba română)
Prof. Nazarov Valentina (Limba română – limba maternă rusă)
Prof. Radion Palaghia (Istorie)

Competenţe generale:

 • lărgirea orizontului cultural în domeniul cercetării folclorice;
 • cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor comunităţii de altă etnie;

Competenţe specifice:

 • identificarea aspectelor trecutului care pot contribui la înţelegerea prezentului;
 • descoperirea în diverse surse a elementelor care formează identitatea de sine, a unui grup etnic, cultural, social, politic;
 • recunoaşterea particularităţilor culturale ale mediului în care trăiesc;
 • formarea unor reprezentări culturale despre spaţii şi epoci istorice diferite;
 • aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate;
 • integrarea informaţiilor obţinute în medii nonformale de învăţare în analiza elementelor de istorie, cultură şi civilizaţie;
 •  recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială.
 •  exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei utilizând termeni specifici din istoria minorităţilor;

Valori şi atitudini:

 • formarea imaginii de sine, a sentimentului de apartenenţă la un spaţiu cultural;
 • deschiderea spre celălalt, interesul pentru împărtăşirea valorilor proprii;
 • stimularea interesului pentru valorile de patrimoniu.

Abilităţi şi deprinderi:

 • creativitate;
 • lucrul în echipă;
 • recunoaşterea meritelor în cadrul echipei;
 • asumarea responsabilităţii;
 • consolidarea relaţiilor dintre participanţi.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:

 • să cunoască semnificaţia păpuşii Matrioşka;
 • să evidenţieze particularităţi de tradiţie şi obiceiuri din lumea satului, specific comunităţii ruşilor lipoveni;
 • să promoveze elemente de identitate minoritară ale culturii ruşilor lipoveni;
 • să-şi exprime opinia despre importanţa cunoaşterii / conservării / punerii în valoare a unor tradiţii specifice unei comunităţi.

Metode şi procedee: 

 • conversaţia;
 • descoperirea;
 • expunerea;
 • reflecţia.

Materiale:
– carton/hârtie, acuarele, pensoane, costume populare lipovineşti, păpuşi Matrioşka, DVD, CD audio, proiector, ecran de proiecţie, pliante, fişe de lucru/evaluare;

Descriere:
Activitatea se desfăşoară în cadrul Cercului de folclor VEŞNICIA S-A NĂSCUT LA SAT, derulat la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de elevii ce aparţin unei alte etnii: ruşii lipoveni din zona oraşului Fălticeni. Luând în considerare scopul, competenţele, abilităţile, valorile şi atitudinile propuse, activitatea reprezintă un work-shop de prezentare a păpuşii MATRIOŞKA şi a modului de realizare a acesteia (etape ale confecţionării). Totodată, prin intermediul acestei întâlniri, elevii au ocazia să prezinte semnificaţii ale simbolului propus în discuţie, să promoveze elementele de tradiţie locală specifice comunităţii ruşilor lipoveni.

Etape:

 • Evocarea (prezentarea participanţilor, prezentarea scopului şi a competenţelor dobândite);
 • Realizarea sensului (organizare în grupe, rezolvarea sarcinilor de lucru);
 • Reflecţia (dezbatere);
 • Feed-back (evaluare).

Evaluarea:

 • Cum a fost experienţa desfăşurată? Cum v-aţi simţit?
 • Cum aţi procedat după aflarea sarcinii?
 • Cu ce obstacole v-aţi confruntat? Ce soluţii aţi găsit?
 • Cum puteţi folosi această experienţă în acţiunile voastre viitoare?

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă