Home » Acasă » Învăţăm limbile străine ALTFEL

banner

Titlul proiectului: ÎNVĂŢĂM LIMBILE STRĂINE ALTFEL
Motto: ,,Cine nu cunoaşte limbi străine, nu are idee despre propria limbă.” Johann Wolfgang von Goethe

Domeniile în care se încadrează proiectul:

Domeniul pentru dezvoltare personală
Domeniul cultural – artistic
Tipul de proiect:

Proiect local, in cadrul instituţiei de învăţământ
Proiect municipal, desfăşurat între instituţii de învăţământ şi culturale din Fălticeni şi Suceava
Proiect internaţional, prin participarea institutului I.E.S. “Antonio Machado” Madrid, Spania

Echipa de proiect:

 • Prof. coord. Truşcan Simona
 • Prof. Iacob Oana
 • Prof. Gabor Georgiana
 • Prof. Grigore Daniela
 • Prof. Moroşan Geanina
 • Prof. Nistor Georgeta

PARTENERI / COLABORATORI

 • DIRECTORII LICEULUI
 • CONSILIERUL EDUCATIV
 • PROFESOR DOCUMENTARIST
 • CATEDRA DE LIMBI MODERNE
 • PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂT UNIVERSITAR
 • PROFESORI ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
 • LIBRĂRIA ,,CĂRTUREŞTI”, filiala MALL SUCEAVA

CONTEXT: Prezentul proiect vine în întâmpinarea competenţelor lingvistice şi abilităţilor de comunicare necesare formării şcolare şi extraşcolare. Activităţile vizează elevii filierei teoretice dispuşi să-şi aprofundeze cunoştinţele în limbile moderne şi elevii filierei tehnologice prin însuşirea unor elemente de vocabular în comerţ şi servicii, noţiuni prezentate în limbile engleză şi franceză.
Puncte tari:

Prezentare stimulativă, dinamică în studiul limbilor străine din perspectivă extracurriculară;
Secvenţe de instruire susţinute de cadre didactice de specialitate din mediul universitar;
Desfăşurarea unor activităţi în spaţii culturale, deschise publicului larg;
Mobilitate şi schimb de experienţă cu profesori şi elevi dintr-o instituţie omoloagă de învăţământ;
Derularea optimă a activităţilor prin dotarea liceului: laboratoare IT, CDI, sala Multimedia.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scop:
Prezentul proiect are ca principal scop stimularea interesului elevilor în aprofundarea competenţelor lingvistice şi de comunicare în limbile moderne, prin activităţi cultural-educative inedite, motivante, derulate atât în spaţii educaţionale, cât şi în locaţii de interes public.

Obiectiv general:
Dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare orală şi scrisă a elevilor în limbile engleză şi franceză ca urmare a originalităţii materialului lingvistic, vizual, cultural.

Obiective specifice:

O1 – motivarea liceenilor în aprofundarea cunoştinţelor de limbă engleză şi franceză;
O2 – lărgirea orizontului personal prin activităţi de cultură şi civilizaţie;
O3 – dezvoltarea unor competenţe de relaţionare şi lucru în echipă;
O4 – crearea unor competenţe lingvistice pentru mediul comerical şi de afaceri;
O5 – responsabilizarea claselor terminale pentru alegerea educaţiei universitare;
O6 – realizarea unor punţi de legătură cultural-educaţionale cu alte instituţii de învăţământ.
Grup ţintă:

Beneficiari direcţi: –elevi, clasele a IX-a şi a XII-a teoretic, 10 elevi, clasele a XI-a tehnologic
Beneficiari indirecţi: elevi din şcoală, instituţii de învăţământ şi culturale, profesori

Perioada de desfăşurare: octombrie 2011 –  mai 2012
Diagrama activităţilor:

 

Activitatea

 

Data

 

Locaţia

 

Grup ţintă

 

Resurse

 

Profesor responsabil

1. Concurs cu premii: alegerea logo-ului, ca semn grafic reprezentativ al proiectului.

17– 21 oct.
2011

şcoală

elevi din şcoală

Calculator
Programe IT

Truşcan S.
Profesori IT

2. “Meeting and Greeting People” – elemente de vocabular, formule de salut şi de adresare, comunicare interactivă

23 oct.
2011

Centrul de Documentare si Informare

clasa a IX-a A, D

Suport de curs
Videoproiector
Imagini

prof. Hans Ioachim Schwan
Senior Expert Service
Germania

3.  Concurs de Halloween

31 oct.
2011

CDI

elevi a IX-a

Fişe de lucru
Videoproiector
Elemente practice

Iacob Oana
Truşcan Simona

4. *Curs Limba franceză
– Asist. univ. dr. CRISTINA DRAHTA

7 dec.
2011

Universitatea
,,Ştefan cel Mare” Suceava

elevi a XII-a

Fişe de lucru
Suport de curs

Lector univ. dr. Valentina Curelariu
Gabor Georgiana

5. *Curs Limba engleză
– Asist. univ. drd. CRITINA STURZU

7 dec.
2011

Universitatea
,,Ştefan cel Mare” Suceava

elevi a XII-a

Fişe de lucru
Suport de curs

Conf. dr. Gina Măciuca
Truşcan S.

6. Greeting Cards – schimb de felicitari pentru ,,Sărbătorile de iarnă” între elevii români şi elevii din Spania

dec.
2011

CDI

 a. elevi C. T. ,,Mihai Băcescu”
b. elevi IES “Antonio Machado”

Materiale diverse (hârtie, textile, piele) Reciclabile

Nistor Georgeta
Grigore
Daniela
Prof. Ana Matamala

7. Schimb de felicitări de ,,Sf. Valentin” între elevii români şi elevii din Spania

14
feb.
2012

CDI

elevi a XI-a
tehnic

aceleaşi
sau altele

Prof. engleză
Prof. franceză

8. Engleza şi franceza comercială şi de afaceri

martie
2012

Multimedia

elevi a XI-a

Videoproiector
Flipchart

 Moroşan G.
Nistor G.

9. Mobilitate: activitate la Colegiul Tehnic ,,Al. I. Cuza” Suceava

2 – 7
aprilie
2012

Centrul de Documentare

cls. a IX-a

Material didactic

Prof. Rebei Marian
Prof. Truşcan Simona

10. Mobilitate: activitate la Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni

2 – 7
aprilie
2012

Centrul de Documentare

cls. a IX-a

Material
didactic

Prof. Rebei Marian
Prof. Truşcan Simona

11. Autori şi opere din literatura străină (lectură)

2 – 7
aprilie
2012

Librăria ,,Cărtureşti”
Suceava

cls. a IX-a

Fragmente literare

Truşcan S.
Gabor G.

12. Round-up al activităţilor proiectului

mai
2012

Sala Multimedia

elevi a IX-a
elevi a XI-a
elevi a XII-a
elevi, cadre didactice

Realizare CD PPT cu
activităţile de proiect

Echipa de proiect
Cls. a IX-a A

REZULTATE:

 • achiziţiile lingistice şi culturale ale elevilor în limbile moderne;
 • conştientizarea pregătirii şcolare în vederea studiilor universitare;
 • CD cu activităţile cuprinse în proiect, portofoliul elevului, pliante, felicitări, cărţi poştale.

FEED-BACK / EVALUARE:

 • diplome, chestionare, sondaje de opinie, monitorizarea gradului de implicare a elevilor în activităţile proiectului
 • discuţii, sugestii, schimb de idei între membrii echipei şi colaboratori, raportul final al proiectului

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă