Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » INFORMARE PRIVIND A PLICAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL „ ȘCOALA DE ACASĂ”

INFORMARE PRIVIND A PLICAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL
„ ȘCOALA DE ACASĂ”
Conform procedurii emise de ISJ – Suceava din data de 5.08.2020, privind modul de aplicare al Programului Național „Şcoala de acasă”, vă rugăm să identificați și să anunțați elevii care nu dețin dispozitive electronice conectate la internet și se încadrează în următoarele criterii generale și specifice , prevăzute în procedura aprobată în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic „ Mihai Băcescu” din 11.08.2020.
I.Criterii generale pentru selecția primară a beneficiarilor Programului „ Școala de acasă” sunt:

 1. Elevii din învățământul, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi cu frecvență ( clasele V-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”;
 2. Elevii proveniți din medii defavorizate;
  II.Criterii specifice pentru selecția beneficiarilor Programului „ Școala de acasă” sunt:
 3. Elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
 4. Elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;
 5. Elevii care provin din familii cu un venit pe membru de familie sub 250 lei (venit lunar net mai mic decât salariul minim net pe economie de 1263 lei);
 6. Elevii din medii defavorizate (familii monoparentale, familii cu cel puțin trei copii înscriși la CTMB, elevi diagnosticați cu anumite boli cronice).
  DOCUMENTE NECESARE
   Cerere de acordare a dispozitivului;
   Declarația pe propria răspundere privind falsul în declarații că familia elevului nu deține niciun dispozitiv electronic cu conectare la internet;
   Adeverință de salariat/cupon pensie dacă este cazul;
   Anchetă socială eliberată de primăria la care elevul are reședința, din care să rezulte venitul pe membru de familie;
   Adverință venit agricol realizate de familie;
   Copie certificat de deces sau copie hotărâre judecătoarescă din care să rezulte că elevul provine din familie monoparentală;
   Copie Carte de identitate părinte și elev
  Perioada de depunere a dosarelor este 14-20 august 2020, în intervalul orar 900-1200 la secretariatul CTMB
  Director ,
  Prof. Suseanu Caludia

Leave a Reply