Home » Acasă » Programe europene » LLP » Comenius » GENIUS, Plagiat sau creativitate – PREDARE INOVATIVĂ VERSUS COPIAT

news_comenius

genius_logo-2

TIPUL PROIECTULUI : COMENIUS NETWORK

NUMĂRUL: 518603-LLP-2011-IT-COMENIUS-CMP

TITLUL PROIECTULUI : PLAGIAT SAU CREATIVITATE – PREDARE INOVATIVĂ VERSUS COPIAT

PERIOADA: 1 OCTOMBRIE 2011 -30 IULIE 2013

COORDONATOR: UNIVERSITATEA “GULIELMO MARCONI” ROMA, ITALIA

PARTENERI:

LICEUL EPAL AXIOUPOLIS KILKIS, GRECIA
CENTRUL SPANIOL DE EDUCATIE SI FORMARE-CECE-( O.N.G) MADRID SPANIA
COLEGIUL NORWICH , UK
FEDERATIA NAŢIONALĂ A PROFESORILOR -FENICE -,ROMA. ITALIA
FACULTATEA DE FILOSOFIE BRAGA, PORTUGALIA 
COLEGIUL TEHNIC ,, MIHAI BĂCESCU,, FĂLTICENI, ROMANIA
DIRECŢIA REGIONALĂ A EDUCAŢIEI NAŢIONALE ,-ILMEM- ISTANBUL, TURCIA
OBIECTIVUL GENERAL
Provocarea oferită de proiectul GENIUS are ca scop consolidarea aptitudinilor elevilor din învăţământul secundar printr-o cale de învăţare atractivă în conformitate cu dispoziţiile de angajare şi pentru a face faţă problemelor emergente ca urmare a utilizării calculatorului pe scară largă digitală. Acesta dezvoltă o cale dinamică de învăţare pentru profesori şi elevi separate la o primă etapă, şi comune în a doua etapă.
Educaţia şi formarea profesională nu evidenţiază activităţi transversale de consolidare, curriculum şi metodologii. Calea de învăţare GENIUS scoate în evidenţă sensul de antreprenoriat, împreună cu creativitatea; conştiinţa de sine şi care să permită explorarea de sine. Aceste competenţe sunt unele dintre cele mai solicitate şi premisele atât pentru şcoală cât şi pentru munca de o viaţă 
BENEFICIARI/ GRUP ŢINTĂ: 
În etapa de experiment vor beneficia 140 de profesori, 120 de elevi . 
Efect al multiplicării experienţei şi a de diseminării, va creşte impactul proiectului către un grup foarte mare de beneficiari.

ACTIVITĂŢILE se vor structura pe următoarele planuri de lucru :
1. Management (MAN) 
2. De Asigurare a Calităţii (QA) 
3. Cercetare şi analiză (IMPL) 
4. Dezvoltarea de platforme e-learning (IMPL) 
5. Dezvoltarea de curs de instruire a Profesorilor (IMPL), ACUM ACCESIBIL pe http://www.genius-project.eu/ 
6. Dezvoltarea de curs de instruire a Studenţilor (IMPL) 
7. Experimentarea (Frecventarea de cursuri de amestec, elevii de concurenţă) (IMPL) 
8. Diseminarea (DISS) 
9. Exploatarea rezultatelor (expl)

REZULTATE 
– Curs de formare pentru profesori 
– Curs de formare pentru studenţi 
– Concurs on-line pentru elevi ,,Bătălia finală a minţilor,, – 
– realizarea Codului GENIUS

ECHIPA DE PROIECT
Prof. POPA ION OLGUŢA, director, manager proiect
Prof. GRIGORAŞ MAGDALENA, coordonator proiect
Prof. MONORANU DOINA, director adjunct, cercetător
Prof. HORVAT RALUCA, cercetător

Acest proiect se desfăşoară cu sprijinul financiar al Comisiei Europene – Agenţia Executivă EDUCAŢIE, AUDIOVIZUAL ŞI CULTURĂ
Programul LIFE LONG LEARNING – Comenius proiect multilateral GENIUS 518603-LLP-2011-IT-Comenius-CMT.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Documente ale proiectului GENIUS. Click pe linkuri, pentru download!

MOTIVATIA CURSULUI

Conferinta_Instambul

CODUL DE ONOARE MIHAI BACESCUbrochure_genius_RO

genius newsletter

(descarcă GENIUS_newsletter_limba romană)

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă