Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Gala Proiectelor Europene, ediţia a II-a

Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” a participat la GALA PROIECTELOR EUROPENE, ediţia a II-a.

Diversitatea programelor de cooperare europeană derulate în şcoala noastră a determinat dezvoltarea calităţii în educaţie la standarde europene din perspective diferite şi pentru diverse grupuri ţintă . In acest sens a crescut pregătirea profesională pentru multe grupuri de elevi de la filiera tehnologică  prin participarea la Programul LDV/IVT, s-au diversificat metodele de lucru cu elevii de la toate profilurile prin promovarea unor metode moderne, atractive, care să promoveze implicarea directă, creativitatea, lucrul în echipă  ridicându-se bariera între activitatea formală, informală, nonformală; mulţi profesori au beneficiat de stagii de formare sau au participat la reuniuni de proiect care au determinat dezvoltarea sau consolidarea unor competenţe şi în special comunicarea într-o limbă străină, dezvoltarea valorilor europene, înţelegerea diversităţii şi multiculturalităţii, modificări atitudinale şi o mai mare deschidere spre colaborare şi formare continuă. Si pentru ca elevii sa poată beneficia de o formare profesională de calitatea prin implementarea programului Phare 2004-2006 am dotat laboratoarele şi atelierele  unităţii şcolare cu echipamente tehnice şi material didactic  de ultimă generaţie  necesar pentru realizarea  unui învăţământ centrat pe elev, modern, formativ şi practic aplicativ.

Astfel, începând cu anul 2002 și pana in prezent, în şcoala noastră s-au derulat peste 50 de proiecte, având ca grup ţintă elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai ISJ Suceava, persoane angajate pe piaţa forţei de munca locala:

 • 2 Proiecte Comenius Bilaterale
 • 2 Proiecte Comenius Multilaterale
 • 20 mobilităţi  Comenius individuale
 • 8 proiecte Leonardo da Vinci IVT, in care elevii au efectuat stagii de practica la agenţi economici din diferite tari:
 • tehnician în transporturi – Renault si Citroen (Montpellier – Franta)
 • tehnician în turism – Hotel Corona, agenţiile de turism Granada Incoming Tour, Turing Activa, Viajes Lauxa (Granada – Spania)
 • tehnician în turism – Hotel Bengasi si Fattorie Faggioli (Rimini – Italia),
 • tehnician în turism – Tourism Information Center și Hotel Novotel (Plymouth – Anglia)
 • tehnician designer vestimentar – Institutului Tehnic “Luis Bueno Crespo” (Granada), Universitatea ESMA  şi compania DIMTEX (Barcelona), Confecciones Montilla (Granada) – Spania
 • matematică – informatică – Society for Innovative Computer Science, Software and Consulting GmbH (Viena – Austria)
 • 1 proiect Leonardo da Vinci PLM
 • 5 proiecte Leonardo da Vinci VETPRO
 • 2 proiecte Grundtvig – parteneriate pentru învăţare
 • 2 mobilităţi individuale Grundtvig
 • 2 proiecte PHARE
 • 4 proiecte POS DRU
 • Proiect multilateral – centralizat KA3 – SCENE – dezvoltare profesională prin învăţare bazata pe problema (PBL) – experienţa practică utilizând TIC, Platforma E-learning
 • 4 Vizite de studiu – mobilităţi ale cadrelor de conducere
 • 2 programe de asistenta nerambursabila finanţate de Germania

Schimbul de experienţe şi bune practici asigură dezvoltarea şi consolidarea valorilor europene, o mai bună comunicare şi înţelegere a multiculturalităţii şi diversităţii. Fiecare proiect deschide o nouă fereastră spre cunoaştere, spre noi direcţii de colaborare la nivel european.  Toată experienţa acumulată se reflectă în calitatea activităţilor didactice, elevii beneficiind de noi abordări, noi metode, noi conţinuturi şi informaţii.

Având în vedere experienţa acumulată în elaborarea, derularea, gestionarea, evaluarea și diseminarea proiectelor de cooperare europeană, şcoala noastră a primit titlul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ, în anii 2007, 2010 și în anul 2013, fiind prima și singura școală din judeţ care se bucură de această recunoaştere de trei ori.

Prof. Magda Chiţu

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply