Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Formarea la nivel european a profesorilor din învăţământul vocaţional şi tehnic pentru identificarea şi lucrul cu elevii care prezintă sindrom ADHD şi/sau ASC

În urma aprobării finanțării de către C.E. a  proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci  PLM, numărul LLP LdV/PLM/2013/RO/366 cu titlul FORMAREA LA NIVEL EUROPEAN A PROFESORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL ȘI TEHNIC PENTRU IDENTIFICAREA ȘI LUCRUL CU ELEVII CARE PREZINTĂ SINDROM ADHD ȘI/SAU ASC, Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni organizează CONCURS DE SELECȚIE pentru un număr de 10 participanți (și 4 rezerve) la un stagiu de formare profesională ce se va desfășura în perioada 28.04.2014 – 11.05.2014, în conformitate cu art. III.4.2. (Selecția participanților) din Condiții Naționale 2013, anexa la Contractul Nr. 122/25.09.2013 încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni.

Calendarul concursului de selecție:

14.01 – 22.01.2014 Depunerea dosarelor de candidatură
23.01 – 24.01.2014 Evaluarea dosarelor de candidatură
27.01.2014, ora 12,00 Desfășurarea concursului de selecție
28.01.2014 Anunțarea rezultatelor

Detalii despre concurs

 I. Conținutul dosarului de candidatură:

 1. Cerere  de înscriere tip
 2. C.V. format EUROPASS
 3. Paşaport lingvistic EUROPASS
 4. Adeverinţă de salariat
 5. Copie după buletinul/cartea de identitate
 6. Copii dupa documentele relevante pentru selecție, care să susțină conținutul CV-ului (diploma de licență/master, cursuri de formare a competențelor profesionale, IT și lingvistice, etc.)
 7. Recomandare  (dată de șeful de catedră sau de directorul/directorul adjunct al școlii)
 8. Scrisoare de intenție care va cuprinde:
 • date de identificare ale candidatului;
 • modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului;
 • modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de consolidare a instituției pe care o reprezintă;
 • modul în care candidatul  își propune să utilizeze, în propria instituție, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare.
 1. Adeverință medicala cu mențiunea Apt pentru deplasare în străinătate

Documentele vor fi depuse într-un singur exemplar în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină.

Dosarul de înscriere  se înregistrează la  secretariatul Colegiului Tehnic  “Mihai Băcescu” Fălticeni.

Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

II. Probele concursului de selecție:

1.    Probă scrisă de evaluare a competențelor profesionale

2.    Probă scrisă –  competențe lingvistice

3.    Interviu în limba româna și limba engleză

III. Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare

 CRITERIUL

INDICATORI DE EVALUARE

PUNCTAJ

I. Competențe profesionale PROBA SCRISĂ chestionar cu întrebari închise/deschise care va cuprinde noțiuni legate de  bolile spectrului autist și ADHD, practicile școlare incluzive, programul Leonardo da Vinci, proiectul de mobilitate LLP-LdV/PLM/2013/RO/366

1-30

II. Competențe lingvistice PROBA SCRISĂ- Limba engleză

1-30

III.Motivație pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul bolilor din spectrul autist și a ADHD INTERVIU în limba engleza și în limba română 

1-40

IV. Performanţe profesionale obţinute Evaluare C.V. și a documentelor doveditoare anexate

1-20

V.Calități morale și de comportament.Capacitate de cooperare, lucru în echipă, autoevaluare și diseminare Evaluare RecomandareEvaluare Scrisoare de intenție

1-10

1-10

VI. Starea de sănătate Evaluare fișa de sănătate

1-10

PUNCTAJ TOTAL

 

150 p

Bibliografie:

1.    Manual ADHD- http://cnsm.org.ro/documente/madhd.pdf

2.    Articol http://ro.scribd.com/doc/188577695/Adhd

3.    Oana Muraru- Cernomazu – Comportamentul agresiv al pacienților cu autism, Editura Universității Suceava Romania,2005

4.    *** Educație alternativă-Să descoperim Școala, București, 2013

5.  http://www.llp-ro.ro/programe/leonardo da vinci/mobilitati/contractare/

Nota: Prezentul anunț va fi postat pe site-ul Colegiului Tehnic ”Mihai Bacescu” Falticeni www.ctmbacescu.ro, începând cu data de 13.01.2014

Director,  Prof. Claudia Suseanu 

Coordonator proiect, Prof. dr. Raluca Iuliana Suciu

 

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă