Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Programe europene » Erasmus+ » FAITH IN EUROPE SELECȚIE PARTICIPANȚI – FLUX 1

flag-pins-spain-romania
SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL 2014-1-RO01-KA102-000811
„FAITH IN EUROPE”, care se va derula în oraşul GRANADA , SPANIA ,în perioada :
28 APRILIE – 18 MAI 2015

În vederea întocmirii listei nominale a participanţilor la proiectul de mobilitate VET, se organizează PROCESUL DE SELECŢIE, la care pot participa elevii claselor de profil servicii (a X-a), domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie / Turism. Selecţia se va realiza în următoarele etape:

1. 15 – 19.12.2014: ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA LA SECRETARIAT A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, CU URMĂTOARELE DOCUMENTE:
– cerere de înscriere tip;
– CV – model europass;
– paşaport lingvistic europass
– copie după CI
– adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru deplasarea în străinătate”
– recomandare din partea dirigintelui
– adeverinţă din care sa rezulte situaţia şcolara la disciplinele de specialitate din anul şcolar anterior.

2. 06.01.2015 , SALA CDI ora 1400: SELECŢIA PARTICIPANŢILOR CONFORM CRITERIILOR SPECIFICE:

Mai multe informaţii, le puteţi vizualiza aici:
3. 07.01.2015 ora 12:00 – ANUNŢAREA REZULTATELOR

faithineurope

4. 07.01.2015, între orele 12:00 – 16:00, DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR, la preşedintele Comisiei de selecţie
5. 08.01.2015, ora 12:00 – AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE

BIBLIOGRAFIE :
1. Coordonator Ştefania Mihai, „ Manual pentru clasa a X-a Turism şi alimentaţie/ Turism” – Ed. CD Press, Bucureşti 2010; Modulul I –Servicii hoteliere, Cap. II „Restauraţia – componentă de bază a industriei hoteliere”
2. Coordonator Ştefania Mihai, „ Manual pentru clasa a X-a Turism şi alimentaţie/ Turism” – Ed. CD Press, Bucureşti 2010; Modulul II – Calitatea serviciilor hoteliere, Cap. I „Asigurarea satisfacţiei clienţilor”
Data afişării: 12.12.2014
Preşedinte comisie: Coordonator proiect,
Prof. ŢUCA MARIANA – SILVIA Prof. SUSEANU CLAUDIA

Leave a Reply