Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Programe europene » Erasmus+ » FAITH in Europe – Informaţii despre proiect

INFORMATII DESPRE PROIECT
CE NE PROPUNEM ?

Să asigurăm elevilor noștri ce studiaza in domeniul pregatirii de baza turism și alimentație/turism, o pregătire profesională competitivă, conformă cu standardele de pregătire profesională definite în documentele curriculare, dar şi conformă cu cerinţele pieţei muncii actuale, dinamică, flexibilă şi bazată pe cunoştinţe transferabile.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
 să compatibilizeze pregatirea practică a elevilor aflaţi în formare profesionala inițială cu standardele Uniunii Europene, în domeniul turismului;
 să formeze competente si abilitati profesionale specifice compartimentelor existente în unitatile hoteliere;
 să dobandeasca know-how-ul privind evaluarea calitatii ofertei turistice si adaptare a activitatii unitatilor hoteliere la nevoile clientilor
 să dezvolte competente lingvistice de specialitate si de comunicare în limba spaniola si/sau engleza într-un context real
 să dezvolte competentele sociale, de autonomie, de incredere in fortele proprii si de interes pentru propria formare.

CUI SE ADRESEAZĂ ?
Proiectul are ca grup tinta un nr. de 30 elevi de liceu, care locuiesc preponderent in mediul rural, (Flux 1:15 elevi; Flux 2:15 elevi), clasa a X-a,profil servicii,aflati in stadiul formării profesionale inițiale, ,domeniul pregatirii de baza Turism,

CUM VOM REALIZA CE NE-AM PROPUS?
Prin derularea mobilitaţii, participantii îsi vor forma noi competenţe profesionale si lingvistice in unitati hoteliere de 4* din Granada, Spania,care vor contribui la dezvoltarea lor profesionala si personala si le va spori sansele de integrare pe o piaţa a muncii aflata intr-o continua schimbare.
In vederea realizarii obiectivelor,, proiectul isi propune sa:
1.compatibilizeze pregatirea practica a elevilor aflaţi în formare profesionala initiala cu standardele Uniunii Europene, în domeniul turismului
2.formeze competente si abilitati profesionale specifice compartimentelor existente în unitatile hoteliere
3.dobandeasca know-how-ul privind evaluarea calitatii ofertei turistice si adaptare a activitatii unitatilor hoteliere la nevoile clientilor
4.dezvolte competente lingvistice de specialitate si de comunicare în limba spaniola si/sau engleza într-un context real
5.dezvolte competentele sociale, de autonomie, de incredere in fortele proprii si de interes pentru propria formare.

CE COMPETENȚE VOR DOBÂNDI PARTICIPANŢII?
Toate competentele prevazute in SPP, in cele 90 de ore alocate pentru CDL-ul „Personal calificat-factor decisiv al eficientei si calitatii prestatiei turistice”.
A1. Abilitati de comunicare profesionala cu turistii într-o limba straina
A2. Abilități de lucru în echipa.

Competente:
C1: identifica cerintele, sarcinile si responsabilitatile locului de munca
C2: presteaza servicii la nivelul compartimentelor unitatii hoteliere
C3: completeaza documente specifice unitatii hoteliere
C4: utilizeaza chestionarul ca mijloc de stabilire a gradului de multumire a turistilor
C5: isi evalueaza nivelul de pregatire în raport cu cerintele unui loc de munca.
Activitatile practice derulate de participanti in hoteluri de 4* din Granada vor contribui la:
– Flexibilizarea parcursului profesional viitor
-Adaptarea elevilor la dinamica acestui domeniu- turismul,
-o mai buna constientizare a Interculturalitatii din UE
-imbunatatirea competentelor Transversale, necesare ocuparii oricarui tip de loc de munca din domeniu
-cresterea gradului de Incredere (Hope) in oportunitatile oferite de UE.
= FAITH IN EUROPE.

PERIOADELE DE DERULARE A MOBILITĂȚILOR
 2 FLUXURI:
FLUXUL 1 – 28 APRILIE – 18 MAI 2015
FLUXUL 2 – 22 MARTIE – 11 APRILIE 2016
LOCUL DE DERULARE A MOBILITĂȚILOR:
 GRANADA, SPANIA

PARTENERI

 ORGANIZAȚII DE PRIMIRE:
HOTEL CORONA DE GRANADA
HOTEL NAVAS,
HOTEL ALIXARES

 ORGANIZAȚIA INTERMEDIARĂ: MEP EUROPROJECTS GRANADA
Erasmus-

Leave a Reply