Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Programul ERASMUS+, „FAITH IN EUROPE”, o oportunitate pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni

În perioada 28 aprilie – 18 mai 2015, 15 elevi de clasa a X-a, domeniul pregătirii de bază Turism şi alimentaţie / Turism, de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, au derulat un stagiu de formare profesională în localitatea Granada, din Spania. Acest stagiu reprezintă primul flux din proiectul cu titlul ”FAITH IN EUROPE”, aprobat prin programul Erasmus+, Acţiune Cheie KA1 – Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2014-1-RO01-KA102-000811.

Proiectul, coordonat de prof. Claudia Suseanu,  se derulează pe parcursul a doi ani (2014 – 2016), având ca obiectiv principal  – accesul la educaţie de calitate în formarea profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

În vederea realizării obiectivului general, proiectul îşi propune să:

  1. compatibilizeze pregătirea practică a elevilor, aflaţi în formare profesionala iniţială, cu standardele Uniunii Europene, în domeniul turismului;
  2. formeze competenţe şi abilităţi profesionale specifice compartimentelor existente în unităţile hoteliere;
  3. dobândească know-how-ul privind evaluarea calităţii ofertei turistice şi adaptare a activităţii unităţilor hoteliere la nevoile clienţilor;
  4. dezvolte competenţe lingvistice de specialitate şi de comunicare în limba spaniolă şi/sau engleza într-un context real;
  5. dezvolte competenţele sociale, de autonomie, de încredere în forţele proprii şi de interes pentru propria formare.

Participanţii au derulat activităţile în hoteluri de 4 stele, Hotel Alixares, Hotel Navas şi Hotel Corona, din Granada, oraş cu o bogată tradiţie în domeniul turismului, unde aproximativ 2 milioane de turişti vizitează anual cele mai importante obiective turistice din oraş.

”Activităţile practice derulate de participanţi în hoteluri au contribuit la flexibilizarea parcursului lor profesional, pentru viitor, şi adaptarea elevilor la dinamica domeniului turismului, o mai bună conştientizare a interculturalităţii din UE, îmbunătăţirea competenţelor transversale necesare ocupării oricărui tip de loc de muncă din domeniu, creşterea gradului de încredere (hope) în oportunităţile oferite de UE, cuvinte cheie care alcătuiesc semnificaţia titlului proiectului, FAITH IN EUROPE”, ne-a informat coordonatoarea proiectului, prof. Claudia Suseanu..

Organizaţiile de primire au oferit participanţilor, şi vor propune până la finalizarea proiectului, activităţi care conduc la o formare profesionala de calitate. Acest fapt va determina creşterea motivaţiei altor elevi de a participa la stagii de formare profesională. Pentru organizaţiile de primire, participarea în acest proiect Erasmus+ reprezintă o experienţă pozitivă care va recomanda şi derularea altor proiecte europene în domeniul turismului, astfel făcându-se cunoscute şi în alte ţări prin intermediul unor parteneriate încheiate. La nivel local, prin comunicarea şi colaborarea permanentă cu participanţii în proiect, personalul organizaţiilor de primire îşi va largi orizontul cultural cu informaţii despre ţara noastră şi a zonei noastre, despre şcoala noastră, informaţii care vor fi transmise de către participanţi prin discuţii directe la locurile de practică, cu tutorii spanioli.

Proiectul FAITH IN EUROPE, aprobat prin programul Erasmus+, Acţiune Cheie KA1-Proiecte de mobilitate – Formare profesională (VET), cu nr. 2014-1-RO01-KA102-000811, a reprezentat o şansă pentru elevii Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” – Fălticeni, pentru viitorul acestora. Prin intermediul acestui proiect, se vor deschide oportunităţi în creşterea imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi locală, creşterea calităţii  în educaţie şi formarea profesională iniţială şi continuă la nivelul standardelor de calitate europeană, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional intern şi extern, deschiderea spre valori educaţionale şi culturale europene.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply