Home » Acasă » Compartimentul secretariat vă anunţă!

Serviciul secretariat funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de conducerea şcolii.

Program de lucru cu elevii, absolvenţii liceului, părinţii:

Luni – Joi, orele 13,00- 15,00

Vineri, orele 14,00-15,00

Program de eliberare acte studii:
Joi şi Vineri orele 8,30- 10,00

Personalul compartimentului secretariat a asigurat informarea corectă şi în timp util atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor şi părinţilor acestora prin comunicarea şi afişarea la loc vizibil a tuturor metodologiilor, notelor, circularelor sau a oricăror altor documente care prezentau interes pentru aceştia.

Compartimentul secretariat,
Secretar şef, Mihaiela Rusu
Secretar, Mioara Sandu

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă