Home » Acasă » Programe europene » LLP » Comenius » Codul de onoare – GENIUS

Trăim în era tehnologiei de vârf, a dezvoltării lumii virtuale, a invaziei informaționale pe net și totuși avem nevoie de personalitate umană, de caractere puternice, de creativitate și progres, pentru a trăi într/o societate a valorilor umane și nu a mașinilor.

Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii (internetul), numărul cazurilor de plagiat a crescut brusc. Multitudinea de informații, ușurința cu care pot fi accesate, lipsa unei educații solide și acceptarea unor lucrări copiate fără a fi sancționate persoanele care le propun, fac ca acest fenomen să devină general și să limiteze creativitatea, dezvoltarea personalității. Ca urmare, se impun măsuri  concrete  de informare şi educaţie în  instituțiile  de învățământ  cu privire la faptul că programele de calculator, informațiile și bazele de date sunt opere   protejate   prin   dreptul   de   autor,   consecințele încălcării acestor drepturi fiind inclusiv de natura penală.

Este necesar ca elevii, studenții, profesorii și toti utilizatorii de net să inteleagă că preluarea neaturorizată și în orice condiții a informațiilor de pe net este un abuz, prea mult timp tolerat. Astfel indepărtăm munca intelectuală, creativitatea și  încurajam sau pur și simplu acceptăm furtul intelectual  înlesnind concurența neloială, obținerea unor rezultate false și nu in ultimul rând instaurarea unor grave lacune etice și morale.

2. Definiția plagiatului

Plagiatul, considerat infracțiune, este definit ca fiind:
• Copierea de idei și / sau lucrări ale altei persoane, indiferent dacă intenționat sau nu, în totalitate  sau în parte, de la o sursă publicată și folosind acestea ca lucrare  proprie;
• Lipsa intenționată și / sau consecvent citării lucrarilor consultate;

Plagiatul include, dar nu se limitează și la:

 •  Utilizarea unei lucrări publicate, fără referire sau citare coresunzătoare (cel mai frecvent);
 •  Copierea unei lucrări, parțial sau total, de la un alt elev;
 • Descărcarea unui eseu direct de pe internet fără a preciza autorul si pagina web unde a fost publicat;
 •  Efectuarea lucrării de catre părinți sau o terță persoană;
 • Copierea sau descărcarea de figuri, fotografii, imagini sau diagrame fără a preciza sursele.

3. Politica școlii

CUM PUTEM FORMA  IN RÂNDUL ELEVILOR ȘI PROFESORILOR UN COMPORTAMENT ACADEMIC CORECT, ONORABIL  pentru a combate plagiatul și a dezvolta creativitatea punând in valoare propria personalitate?

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU,, FĂLTICENI  a elaborat și implementează o Politică clară a școlii care sa fie asumată și respectată deopotriva de elevi, profesori si părinți , curprinsă intr/un COD DE ONOARE

Ce înseamnă un Cod e onoare ? Cod de onoare este: “un set de reguli sau principii care guvernează o comunitate bazată pe un set de reguli sau idealuri care definesc ceea ce constituie un comportament onorabil în cadrul acelei comunități.”( Wikipedia)

DE CE AVEM NEVOIE DE UN COD DE ONOARE ?

 • Cercetările au arătat că un cod de onoare poate reduce plagiatul  cu 25% şi până la 50%. Sursa: Underwood, J (2006) Digital technologies and dishonesty in examinations and tests Nottingham Trent University

Un Cod de onoare va ajuta la reducerea copiatului într-o școală. Un Cod de onoare, contribuie la o cultură a integrității academice, care luptă împotriva a ceea ce cercetătorii numesc “o cultură a copiatului” (McCabe și Trevino (1993)).

 • formează  la elevi  competenţa de ,,a învăţa să înveţi”
 • asigură progresul scolar al elevilor și dezvoltarea personalității

Astfel școala noastră  se angajează să formeze elevii pentru a  deveni utilizatori onesti  de informații și idei.  Responsabilitatea noastră nu este doar de a educa elevii în procesul de cercetare si elaborare a unei lucrari  ci si de a/i forma  pentru muncă cinstită. Plagiatul este considerat o infracțiune gravă și nu poate fi tolerat sau ignorat . Școala noastră promovează dezvoltarea personală, o formare activă  pentru ca elevii să devină  independenți, critici, creative.  Plagiatul înseamnă ca elevii  nu vor deveni  nici independenț,i nici critici, nici creativi.

Orice  de lipsă de onestitate academică prin plagiat este o abatere gravă . Prin urmare, este esențial, că fiecare elev  sa înţeleaga  standardele de onestitate academica , cum poate  evita plagiatul si cum poate contribui la dezvoltarea propriei personalități.

Începând cu Anul școlar 2013-2014, toți profesorii și elevii vor acționa pentru formarea și aplicarea Valorilor fundamentale:

  • Onestitatea academică demonstrate de către profesori și de catre elevi prin indicarea corectă a surselor utilizate intr-un material, elaborarea unor lucrări de calitate, funcție de cerințele exprimate de profesor, nivelul de pregătire și personaitatea fiecăruia.
  • Respect pentru sine, pentru ceilalți și pentru procesul de invățare pentru a demonstra onestitatea academică
  • Responsabilitatea, promovată de toți, pentru a demonstra cel mai bine eforturile lor de a se pregăti și de a finaliza sarcinile primite

Corectitudinea si integritatea

  elevilor si profesorilor, demonstrate prin semnarea unui angajament de onestitate academică.

4. Obiective

Pentru a combate plagiatul și a forma o atitudine corectă și cinstită, ne propunem următoarele obiective :

 1. înţelegerea gravităţii plagiatului si a sanțtiunilor ce pot decurge în urma acestui fapt;
 2. familiarizarea cu strategiile de evitare a plagiatului;
 3. exersarea procedeelor de evitare (citarea corectă, marcarea pasajelor reproduse – citate, formularea propriilor idei);
 4. clarificarea cerinţelor unei lucrări academice;
 5.  practicarea procedurilor pentru a evita plagiatul (citare corectă, marcând punctele reproduse,  citate, formula cu propriile noastre idei);
 6.  Cunoașterea și înțelegerea  cerințelor unei lucrari academice;
 7.  Dezvoltarea unei  atitudini corecte, a  valorilor morale și a unui  comportament onest;
 8. Încurajarea, aprecierea, stimularea și promovarea creativității;

 

5. Ghid pentru elevi

Nu  considerați materialele publicate pe internet proprietatea voastră ! Altcineva este autorul !

Fii Unic ! Fii original ! Pune amprenta personalității tale pe orice lucrare !

Pune informația în valoare, nu lăsa informația să/ți umbrească personalitatea !

Descoperă valorile umanității adunate de mii de ani dar contribuie și tu la imbogățirea lor !

Descoperă mereu lucruri noi în jurul tău dar descoperă și talentele ascunse în interiorul ființei tale. Numai așa vei fi tu insuți și nu copia sa umbra altora.

Dezvoltarea personală presupune informare, acumulare de cunoștințe, evaluare onestă a propriilor idei, atât in cadrul școlii cât și în comunitate.

Respectul de sine presupune respect pentru munca celorlalți.

Informează/te,  dezvoltă-ți si promovează-ți propriile opinii, declară-te impotriva plagiatului și ia atitudine față de colegii care nu probează onestitate academică.

Largește-ți orizontul cunoștintelor și nu iți insuși munca celorlalți.

Timpul tău e prețios, la fel si timpul celor din jur, de aceea  informează-te, solicită indrumare și evaluare corectă a muncii depuse de tine, transmite și promovează creativitatea și talentul tău.

Ideile transmise de tine sunt rodul propriei tale rațiuni.

Este o onoare pentru tine și  dreptul tău să-ți poți exprima propriile idei.

Toti elevii au dreptul de a invăța cum sa invețe, cum să se dezvolte, cum să-și exprime liber creativitatea.

Mediul de invățare  propice dezvoltarii personale are la bază comunicarea corectă a informației și crearea unei atmosfere de cinste, onoare și exprimare liberă a propriilor idei.

Cooperează, colaborează în scopul declarat de a combate plagiatul atât in ceea ce te privește, cât și în ceea ce îi privește pe cei din jur, colegi sau/si membri ai societății.

Fii responsabil de ceea ce declari, argumentează și  susține propriile opinii, atât în ceea ce te privește, cât și în ceea ce ii privește pe colegii tăi, intr-o atmosferă de cooperare și colaborare.

Fii creativ, nu căuta să rămâi uimit de ceea ce găsești la alșii, pe internet, ci rămâi uimit de ceea ce ai putut tu scrie. Crede în tine, crede în viitorul tău, urmează-ți calea cea mai dreaptă pentru desăvârșire. Fii eroul tău, fii original, intelept, dezvolta-ti imaginația și creativitatea citind, absorbind fiecare informație și stocând-o, vei realiza că știi mai multe, că știi adevărul!     

Depășește-ti limitele!

FII UTIL,

FII CURAJOS,

FII UNIC,

FII TU ÎNSUŢI,

FII GENIUS !

6. Resposabilităţile elevilor:

 • niciun element al conținutului de pe internet nu poate fi copiat (reprodus), prelucrat, distribuit, afisat, publicat, descarcat, transferat, vandut sau folosit in orice alt mod, in intregime  sau in parte, fără elementele de referință privind autorul, titlul lucrării ;
 • Elevii trebuie să cunoască și să respecte  toate cerințele  academice. Cum se face o referință (caracteristicile sursei de informații):

1.citare în text: textul în ghilimele și date despre autor, anul publicării, pagina

(ex. “An effective structure is important” (Redman, 2006, p.22))

2. notă de subsol: autor, anul publicării, titlul lucrării, editura, locul publicării

3. bibliografie la sfârșitul lucrării: lista de referințe, în ordinea alfabetică a autorilor: autor, anul publicării, titlul lucrării, editura, locul publicării

(Ex. Reggiani, I. and Benedetto, F., 2010. Didactics and Creativity. Rome: Marconi University)

 • Să respecte toate  instrucțiunile și termenele date de către profesor;
 •  Să solicite consultanță sau a  sprijin suplimentar pentru realizarea lucrării.
 • Să respecte titlul, sarcinile de lucru, structura și dimensiunea lucrării solicitate de profesor, produsul final care trebuie realizat, astfel încât să se evite plagiatul și să se limiteze preluarea unui conținut amplu, de pe internet;
 • Să elaboreze o lucrare originală pentru a dobândi încrederea în sine; 

 

Urmatoarele acțiuni cuprinse în  Codul de Onoare reprezintă infracțiuni și sunt sancționate ca atare:
1. Folosirea materialelor din surse bibliografie necitate corespunzator (note, manuale, lucrari  anterioare, exponate, experimente, documente, sau alte elemente suplimentare)

2.Copierea informației, ideilor  de o altă persoană, fără a preciza în mod corespunzător adevărata sursă;
3. Copierea informații de la un alt elev;
4. Acordarea asistenței neautorizate  unui  alt elev  pentru a vedea sau copia toate sau o parte a unei lucrări
5. Insusirea  unei lucrări a altui autor, descarcata de pe internet sau din alta sursă
6. Colaborarea într-un mod neautorizat la elaborarea unei lucrări care face obiectul publicării sau evaluarii

 

Elevii sunt  avertizați că toate formele de înșelăciune, inclusiv plagiat, sunt total            inacceptabile și intorelabile.

Orice elev descoperit că a înșelat sau plagiat este considerat că a         comis o încălcare a acestei politici și  va suporta sancțiuni disciplinare:

 • avertisment verbal la prima abatere, însoțit de explicarea elementelor care inseamnă infracțiune si refacerea lucrarii;
 • anularea lucrării la a doua abatere și notarea cu nota minimă
 • anularea sau nevalidarea  notării, dacă înșelăciunea a fost depistată ulterior notării

 

7. Ghid pentru profesori

 • Dati dovadă de profesionalism, corectitudine și exigență față de elevi și față de voi înșivă !
 • Formulați titlul unei lucrări în așa fel încât să stimuleze creativitatea elevilor și nu doar să caute un conținut pe internet !
 • Dați elevilor toate informațiile privind citarea corectă și cerințele academice de elaborare a unei lucrări și solicitați explicit respectarea cerințelor academice ca pate din lucrare !
 • Solicititați corectitudine și muncă de calitate  elevilor cât și colegilor !
 • Fiti   totdeauna un exemplu pozitiv pentru elevii voștri !
 • Adaptați avantajele tehnologiei la specificul dezvoltării fiecarui elev !
 • Nu deveniți dependenți de calculator, nu permiteți elevilor să devină dependenți !

8.Responsabilitățile profesorilor :

 • Asistarea elevilor care au dificultăți în localizarea și evaluarea informațiilor;
 • Asistarea studenților în modul de a gestiona timp și termene de-a lungul procesului de cercetare;
 • Profesorul trebuie sa formuleze foarte clar titlul, sarcinile de lucru, structura și dimensiunea lucrării, produsul final care trebuie realizat, astfel încât să se evite plagiatul și să se limiteze preluarea unui conținut amplu, de pe internet;
 • Solicitarea de a elabora o lucrare să conțină obligatoriu o etapă de documentare/selectare a informației  și o etapă de elaborare a lucrării;
 • Trebuie sa ofere elevilor sursele de documentare dar să prezinte și regulile precise privind utilizarea informațiilor; să dovedească fermitate în respectarea lor;
 • Să sprijine elevii în modul de a gestiona momentul şi termenele limită pe parcursul procesului de cercetare;
 • Să solicite citarea corectă a conținuturilor preluate din diverse surse bibliografice (ex.Neguţ, S., Nicolae, I. (2003), Enciclopedia recordurilor geografice, Editura Meronia, Bucureşti)
 • Să consilieze elevii care au dificultăţi în localizarea și utilizarea  informațiilor;
 • Să stimuleze, să promoveze, să valorizeze și să evalueze corespunzător creativitatea, originalitatea elevilor;
 • Sa incurajeze elevii pentru a elabora o lucrare originală, să le dezvolte încrederea în sine; 
 • Să elaboreze, împreună cu profesorul documentarist o grilă criterială de evaluarea a unei lucrări și a prezentării acesteia în format word/ PPT/multimedia;
 • Să evalueze corect, obiectiv și transparent;
 • Să sancționeze plagiatul, atunci când a fost dovedit;
 • Să utilizeze exemple positive/negative cu argumentele aferente în procesul de învățare;
 • Să dezvolte un stil de muncă plăcut, optimist, competitiv, să creeze și să mențină o disciplină liber consimnțită ;
 • Să promoveze în rândul elevilor respectul de sine și față de cei din jur;
 • Să insufle entuziasm și perseverență in a fi UNIC ;
 • Să incurajeze progresul personal ;

9. Concluzii

Punând în aplicare acest COD DE ONOARE , vom promova respectul, dorința de a învăța și de a te dezvolta continuu.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă