Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Archive by category "Informaţii" (Page 3)

Fișa activității – Competiția “O activitate de succes Școala Altfel”, Ediția 2017

Fisa de activitate_Competitia O activitate de succes in Saptamana Altfel 2017_CTMBacescu_Falticeni Titlul activității: „EDUCAŢIE-VALORI-MODELE” Domeniul: ABILITĂŢI DE VIAŢĂ Scopul: Orientarea finalităților educației şcolare înspre nevoile reale ale elevilor, în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă necesare unei vieţi de calitate, prin valorificarea /crearea unor situații de...
Read More..

“Information and Media Literacy” la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, în cadrul celei de-a II-a întâlniri transnaţionale de învăţare

In perioada 3-7 Octombrie 2016, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” din Fălticeni, a avut loc cea de a a doua întâlnire transnatională de învăţare “Information and Media Literacy”, din cadrul proiectului Contemporary Literacy In Contemporary Kids Nr. 2015-1-EE01-KA219-013456-3. OBIECTIVELE PROIECTULUI SUNT: 1. Dezvoltarea abilităților digitale,...
Read More..

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR PSIHOLOGICE PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICA PERIODICA A PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze servicii psihologice în vederea eliberării avizelor psihologice. Câştigătorul va trebui să prezinte în copie xerox sau sa indice unde pot fi verificate informaţiile, privind atestatul de psiholog autonom in : – Comisia de psihologia muncii. Ofertantul se obligă să furnizeze...
Read More..

Caiet de Sarcini – Materiale de curăţenie

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens...
Read More..