Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR PSIHOLOGICE PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICA PERIODICA A PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR/NEDIDACTIC

Autoritatea contractantă doreşte să achiziţioneze servicii psihologice în vederea eliberării avizelor psihologice.
Câştigătorul va trebui să prezinte în copie xerox sau sa indice unde pot fi verificate informaţiile, privind atestatul de psiholog autonom in :
– Comisia de psihologia muncii.
Ofertantul se obligă să furnizeze conducerii instituţiei feed-back (în scris) pentru fiecare persoană evaluată care va cuprinde:
1. un sumar al probelor administrate indicându-se clar toate dimensiunile/caracteristicile evaluate conform cerinţelor de examinare psihologică a comisiei de specialitate (psihologia muncii) şi încadrarea tuturor rezultatelor într-un etalon explicitându-se semnificaţia fiecărei categorii.
2. recomandări concrete cu privire la persoana respectivă
Sunt eligibile pentru depunerea ofertelor cabinetele psihologice individuale ce lucreaza cu psihologi autonomi, verificarea acestora făcându-se de către autoritatea contractantă pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din România – www.copsi.ro
Descarcă documentul complet de aici:
caiet_de_sarcini_servicii_psihologice

Leave a Reply