Home » Acasă » Evaluarea competenţelor digitale – Proba D (07, 10 și 11 iunie 2019)

Evaluarea competenţelor digitale – Proba D (07, 10 și 11 iunie 2019) începe zilnic la ora 13.00 și se desfășoară conform următorului grafic:

Accesul în săli se face în intervalul 12.00 -12.30

 Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai pe baza cărţii de identitate.

 Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, telefoane mobile, se consideră fraudă sau tentativă de fraudă atrage după sine eliminarea din examen. Candidații eliminați nu pot participa la probele următoare și sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale.

Repartizarea candidaților în sălile de clasă, pentru proba D:

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă