Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Cooperare europeană pentru îmbunătățirea competențelor profesionale tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator 2D/3D CAD

CONTRACT  NUMĂRUL :  2014-1-RO01-KA102-000691

GRUP ŢINTĂ:  30 elevi (2 fluxuri, 15 elevi/ flux/an școlar)

Perioada de desfășurare – 2ani , 2014-2015, 2015-2016

Perioada mobilităţilor: 5-18. 05. 2015, 6-19.05.2016

Buget finanţat  de Comisia Europeană: 57 940 Euro

Coordonator proiect: prof. Popa- Ion Olguţa

ORGANIZAŢII IMPLICATE:

1.ORGANIZAŢIA BENEFICIARĂ/ ORGANIZAŢIE DE TRIMITERE ASOCIATIA ŞCOLARĂ SUCEVEANĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE -ASSED

2. ORGANIZAŢIA DE PRIMIRE

ALFATRAINING BILDUNGSZENTRUM e.K, KARLSRUHE,  GERMANIA

3.ORGANIZAŢII PARTENERE/ ORGANIZATII DE TRIMITERE

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC ”PETRU MUŞAT” SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC “SAMUIL  ISOPESCU” SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC  ”ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. îmbunătăţirea competenţelor tehnice de utilizare a aplicaţiilor 2D CAD, pentru crearea, editarea, modelarea de planuri/schiţe/obiecte/instalaţii, folosind programe CAD /programul Inventor;
 2. îmbunătăţirea competenţelor tehnice pentru vizualizarea și interpretarea unor prezentări 3D;
 3. îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a unor instrumente software pentru planificarea, realizarea și prezentarea unui proiect tehnic;
 4. îmbunătăţirea competenţelor lingvistice și de incluziune socială.

 

GRUPUL  ŢINTĂ: 30 de elevi

 • Proiectul se adresează elevilor de liceu din clasa a -XI – a, înscriși în colegii tehnice din Suceava și Fălticeni în clase de  profil tehnic:
 • domeniul Electronică – automatizări cu calificările profesionale: tehnician tehnică de calcul și technician în automatizări;
 • domeniul Mecanică cu calificările profesionale : technician mecatronist,  tehnician proiectant CAD, technician mecanic pentru întreţinere și reparaţii;
 • domeniul Electromecanică cu calificarea profesională technician în electromecanică.

 

REZULTATE AŞTEPTATE:

–  îmbunătăţirea competenţelor tehnice de utilizare a aplicaţiilor CAD pentru crearea  și editarea de obiecte 2D;

– îmbunătăţirea competenţelor tehnice  pentru vizualizarea și interpretarea unor prezentări 3D;

–  îmbunătăţirea competenţelor privind managementul informatizat al proiectelor folosind diverse programe de realizare (PPT, Prezi);

–   îmbunătăţrea competenţelor de comunicare în limba engleză;

–  îmbunătăţirea unor competenţe personale de incluziune socială , legate de atitudinea faţă de muncă, sănatate și securitatea muncii, munca în echipă, relaţionare, spiritul de cooperare și colaborare, managementul grupului, flexibilitate, dezvoltare a carierei profesionale.

 

ECHIPA   CECAD -2015:

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

1. CĂRĂMIDĂ DANIEL

2. BLÎNDU IULIAN

3. SESERMAN DRAGOŞ OCTAVIAN

4. JESCU ANDREI

COLEGIUL TEHNIC ”SAMOIL ISOPESCU” SUCEAVA

1 .ANIŢĂ  MARIUS

 1. MANOLE CĂTĂLIN
 2. NEMŢOI SERGIU- COSTEL
 3. VEZETEU ALEXANDRU

COLEGIUL TEHNIC ”PETRU MUSAT” SUCEAVA

 1. BUCESŢCHI DUMITRU- EDUARD
 2. BUJOR FLORIN-ALEXANDRU
 3. HĂRĂGUŢĂ GABRIEL-ALEX
 4. ILIE IONUŢ

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BACESCU ” FALTICENI

 1. AMARIUCĂI IONUŢ-ALEXANDRU
 2. MALAGEAC LIVIU CONSTANTIN
 3. GAFIŢA LUCIAN GABRIEL

 

ÎNSOŢITORI:

POPA ION OLGUŢA-  coordonator proiect

WALTRAUD KOGER- EU proiect coordonator

DUMITRIU BOGDAN- tutore

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply